Medemblik Actueel.

Medemblik

Zonneweiden, waar wel, en waar niet.

MEDEMBLIK – Medemblik moet als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord een aanbod doen voor duurzame energieopwekking als bijdrage aan de doelen van het Klimaatakkoord. Medemblik heeft een 9-tal verzoeken binnengekregen voor het realiseren van zonneweiden, de gemeenteraad gaat binnenkort hier over discussiëren waar wel en waar geen zonneweiden komen.

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad haar voorkeur laten blijken voor 5 van de 9 principeverzoeken om met deze in te stemmen, de overige 4 wijst het college af.

Locaties waar mogelijk zonneweiden gaan komen:

Locaties waar mogelijk geen zonneweiden gaan komen:

De gemeenteraad heef top 16 november 2017 het Programma Duurzaamheid vastgesteld voor de gemeente Medemblik en één van de pijlers uit dit progamma gaat over ‘elektriciteit’, waar voor twee doelen zijn benoemd:

  1. In 2040 wekken we 100% van het elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam op
  2. In 2020 gebruiken we 20% minder energie, stoten we 20% minder CO2 uit en wekken we 20% van het energieverbruik duurzaam op. De 20-20-20 doelstellingen.

Maandag 20 mei komt het voorstel in de commissie Ruimte, de gemeenteraad beslist begin juni over deze voorstellen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageren via facebook