Medemblik Actueel.

4 mei herdenking Abbekerk/Lambertschaag

ABBEKERK/LAMBERTSCHAAG – Zaterdagavond werden bij het oorlogsmonument op de begraafplaats van Abbekerk-Lambertschaag de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies van nadien herdacht. Deze herdenking werd bijgewoond door veel belangstellenden, teken dat de herdenking gelukkig nog steeds leeft – ook hier in onze kernen!

Om 18.00 uur werd de Nederlandse driekleur, door het bestuur van het 4/5 mei-comité, halfstok gehesen als blijk van eerbied en respect voor de doden. Conform het programma werden om 19.55 uur alle aanwezigen, dit jaar meer dan 150 personen, door de voorzitter dhr. Van der Starre welkom geheten. Myrena de Boer droeg daarna een mooi, toepasselijk eigen geschreven gedicht voor. Goed dat de jeugd ook op deze manier bezig is met de herdenking en zo de vrijheid door geeft.

The Last Post werd dit jaar door Carola Stam gespeeld, vlak voor het moment dat de klok 20.00 uur sloeg en er twee minuten stilte gehouden werd. Altijd weer een indrukwekkend moment!

Na deze ingetogen stilte werd door Danielle Slotboom een aangrijpend verhaal verteld. Een verhaal over keuzes maken, keuzes die je leven kunnen redden of juist niet. Een verhaal dat zeker van toepassing is op onze huidige tijd, waarin nog steeds velen niet de vrijheid hebben zoals wij die kennen. “Keuzes maken. Laat ons de keuze maken dat wij nooit meer voor een onmogelijke keuze komen te staan”, daar eindigde Danielle haar verhaal mee. Een pakkend slot, waar een ieder zichtbaar zijn of haar gedachten over liet gaan.

Als gebruikelijk werden er tijdens deze herdenking ook kransen gelegd; namens de gemeente legde wethouder Fit een krans, namens de dorpsraad werd door de voorzitter en de secretaris resp. Dhr. Haagsma en mevr. Kramer-Kuhlman een krans gelegd. Ook legde het bestuur van het 4/5 mei-comité een krans en allen stonden stil bij het moment.

Na de kranslegging volgde het defile, waarbij eerst de aanwezige kinderen een anjer legden bij het monument gevolgd door alle aanwezigen. Een waardig en respectvol gezicht. Na afloop werd er nagepraat in Het Nieuwe Bonte Paard en kwam men tot de conclusie dat de inwoners van Abbekerk-Lambertschaag gelukkig de oorlog blijven herdenken. Ook dit jaar weer.

Het bestuur dankt allen voor de komst naar het oorlogsmonument, met bijzondere dank aan de beide sprekers: Myrena de Boer en Danielle Slotboom. We hopen dat u er ook volgend jaar weer bent, want vrijheid moeten we blijven doorgeven!

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook