Bezoekers centrum Medemblik geven 20 miljoen per jaar uit (II)

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit onderzoek door het gerenomeerde bureau Strabo dat in opdracht van de gemeente Medemblik onderzoek heeft gedaan naar de bezoekers en hun bestedingsgedrag in de kern Medemblik. Met het onderzoek krijgt Medemblik een beter beeld van de aantallen, ervaringen en herkomst van deze bezoekers. Dit onderzoek wordt elke 2 jaar herhaald om de uitwerking van het plan ‘Centrumvisie’ te kunnen evalueren.

Bezochte winkels en voorzieningen

Van alle winkels in de binnenstad van Medemblik heeft de Spar de grootste aanzuigende werking op het winkelend publiek, gevolgd door het Kruidvat en de hema, lokale winkels als Keurslager Cees Blokdijk en Bakkerij Raat volgen daar vlak achteraan. De verswinkels als slager, bakker worden goed bezocht en zijn een welkome aanvulling op het engiszins beperkte dagelijkse aanbod, mede door het ontbreken van een grote supermarkt in het centrum van Medemblik. (Note: sinds de recente verbouwing van de Spar zal dit nu niet meer het geval zijn).

Bij de horeca worden gelegenheden als Snackbar de Counter, het Wapen van Medemblik en andere horecagelegenheden vaker bezocht door bezoekers van buiten Medemblik dan lokale bezoekers.

22% van de bezoekers heeft alleen winkels in deze sector bezocht. Het gaat dus om de verswinkels, Kruidvat, Tabakshop Dekker en Etos. Ook de combinatie ‘dagelijks en niet-dagelijks’ wordt veelvuldig gemaakt (24%). 8% van de bezoekers kwam uitsluitend voor een bezoek aan horeca.

Overig niet-dagelijks’ zijn winkels in de niet-dagelijkse sector minus de modeketens (kleding/schoenen). Dit zijn dus bijvoorbeeld winkels als Boekhandel Stumpel, Intertoys en Pearle: een mix van heel diverse winkels.

Besteding centrum Medemblik

  • De gemiddelde besteding (alle sectoren gezamenlijk) in het stadscentrum van Medemblik bedraagt € 19,20 per bezoekgroep (na leeftijdscorrectie) per bezoek.75% van de bezoekers geeft maximaal € 25,- uit. 27% geeft in totaal € 25,- of meer uit in het centrum
  • 28% van de bezoekers heeft niets besteed tijdens het bezoek en 15% van de bezoekers heeft geen winkels bezocht (zie tabel 13). Dit betekent dat 13% (28%- 15%) van de bezoekers wel winkels heeft bezocht maar hier niets heeft besteed, ofwel een ‘conversiefactor’ van 87%. 6 Van de bezoekers die een winkel hebben bezocht heeft 87% ook daadwerkelijk een besteding gedaan.
  • In vergelijking met andere centra is de gemiddelde besteding in Medemblik aan de lage kant. Dit komt omdat deze centra een uitgebreider supermarktaanbod hebben dan Medemblik. Het centrum van Medemblik heeft slechts één supermarkt (de Spar) en deze is tevens aan de kleine kant. (Note: dit laatste is nu niet meer van toepassing na de recente verbouwing van de Spar)

Groot belang verswinkels en drogisterijen

Het belang van de verswinkels en drogisterijen is groot . 37% van de omzet komt terecht bij winkels in deze sector. De totale dagelijkse sector is goed voor 49% van de omzet. Van de overige omzet komt 23% ten goede aan modewinkels, 19% aan ‘overig niet-dagelijks’ (waaronder HEMA), 6% aan horeca en 3% aan ambachten en diensten. Verder ingezoomd  blijkt dat Medemblikkers in totaal goed zijn voor 67% van de omzet in de dagelijkse sector, tegenover 33% voor bezoekers van elders. 67% van de omzet in de horeca komt van bezoekers van elders.

Met behulp van het netto aantal bezoekers per week, de gemiddelde omvang van de bezoekgroep en de gemiddelde besteding kan een schatting van de week- en jaaromzet worden gemaakt.

  • De totale weekomzet van het stadscentrum van Medemblik wordt geschat op € 0,4 miljoen (alle sectoren gezamenlijk) in deze meetperiode. De totale jaaromzet wordt op basis daarvan geschat op minimaal € 20 miljoen euro. De verwachting is dat de (geschatte) omzet in het hoogseizoen door aanwas van toeristen hoger ligt.
  • Bezoekers van elders besteden normaliter ruim meer dan lokale bezoekers, voor Medemblik geldt dit nauwelijks. Omdat Medemblik redelijk wat toeristen en dagjesmensen trekt die in deze meetperiode weinig besteedden valt de geschatte omzet in vergelijking met andere centra wat laag uit. Daarnaast beschikken deze vergelijkbare centra in tegenstelling tot Medemblik over één of meerdere grotere supermarkten, daar gaat veel omzet naar toe.
  • De meeste omzet wordt gegenereerd door bezoekers uit Medemblik. 62% van de omzet komt van bezoekers uit Medemblik en 63% van de bezoekers woont hier. Bezoekers afkomstig van elders zorgen voor 38% van de omzet en vormen 37% van de bezoekers in deze meetperiode.
  • Omzettechnisch is de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder de aantrekkelijkste groep. Zij vormen 59% van de bezoekers en zorgen voor 60% van de omzet. De leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar besteedt meer (33%) dan hun bezoekersaandeel (30%). Bezoekers jonger dan 35 jaar besteden naar verhouding minder.
  • Normaliter geven bezoekers die met de auto komen naar verhouding het meeste uit. In Medemblik is dat echter niet of nauwelijks het geval. De meeste bezoekers zijn met de fiets of lopend gekomen en zijn in dit geval verantwoordelijk voor de meeste omzet.

Dinsdag deel 3 van dit onderzoek

[signoff]

Reageren via facebook