Medemblik Actueel.

Tom Beerepoot zijn opmerking van “als die hal er eenmaal staat, weet ik je te vinden” viel verkeerd bij de overige raadsleden.
Politiek

VVD-raadslid krijgt de wind van voren na ‘Ik weet je te vinden’ opmerking.

MEDEMBLIK – Gisteravond werd het er tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over een haalbaarheidsonderzoek voor een extra sporthal in Wognum niet overzichtelijker op. Een door de VVD ingediend amendement “Haalbaarheidsonderzoek tweede sporthal Wognum resp. capaciteitsproblematiek” leek aanvankelijk geen meerderheid te krijgen.

Na een door het CDA aangevraagde schorsing en een aangepast tekstvoorstel bij monde van mevrouw Claudia Selders, leken de kansen voor VVD-woordvoerder Tom Beerepoot ten positieve te keren. Deze plotseling ommezwaai van het CDA zorgde voor veel tumult in de raadzaal en leek het CDA hierdoor zelfs de steun voor haar eigen amendement plotseling te gaan verliezen. Na een tweede schorsing kwam het CDA op haar woorden terug en trok het de steun aan het VVD-amendement weer in. Verwarring alom dus.

Het onbegrip en de verbazing was bij de VVD en met name bij Tom Beerepoot groot, wat hem de opmerking richting mevrouw Selders ontlokte “als die hal er eenmaal staat, weet ik je te vinden”.

Deze intimiderende opmerking was voor PvdA-fractievoorzitter Bert de Jong aanleiding om burgemeester Frank Streng te vragen of de heer Beerepoot deze woorden terug wilde nemen, want “zo gaan we hier in deze raad niet met elkaar om”. Een verzoek dat men eerder van de voorzitter van de raad of de eigen CDA-fractievoorzitter zou verwachten.

De heer de Jong heeft echter ook eerder tijdens raadsvergaderingen aandacht voor vergader-, en gedragsdiscipline gevraagd. Toen mevrouw Selders aangaf inderdaad toch wel geschrokken te zijn van de woorden van de heer Beerepoot, nam deze zijn woorden richting mevrouw Selders terug en kwam er een einde aan deze onzekerheid tijdens deze “rommelige” vergadering.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook