Vooreiland 20 Medemblik, een dijk van een gemeentelijk monument

MEDEMBLIK – Voornaam woonhuis gebouwd ten tijde van de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Eilandshaven. Het pand is in de kern 17de-eeuws en kreeg in de 19de eeuw een lijstgevel. Het woonhuis, gesitueerd aan de noordwestzijde van het Vooreiland verkeert in grotendeels gave staat. Interieur is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard gebleven. Het pand wordt door een bakstenen stoep belegd met marmeren platen van de straat gescheiden. Samen met het verderop gelegen woonhuis nummer 22 vormt het pand een beeldbepalend onderdeel van voorname bebouwing van twee bouwlagen onder een zolderverdieping in de gevelwand van het Vooreiland.

Exterieur

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis onder schilddak gedekt met nieuwe, rode verbeterde holle pannen. In het voordakschild bevindt zich een laat 19de-eeuwse houten dakkapel met gerenoveerde vleugelstukken. Zowel de vleugelstukken als het bekronende driehoekig fronton zijn versierd met sierlijke, in het hout gegroefde motieven. In het linkerdakschild zijn twee moderne daklichten, in het achterdakschild een modern daklicht. De voorgevel wordt afgesloten door een overkragende, rijk geprofileerde kroonlijst die rust op blokvormige consoles versierd met triglieven en gutae. De dakgoten aan de linkerzijgevel en achtergevel rusten op houten klossen, de bakgoot aan de rechterzijgevel rust op houten klampen. Links scheidt een smalle steeg het pand van het buurpand en rechts is het koud tegen het buurpand aan gebouwd. Over de hele breedte van de gevel bevindt zich een met marmeren platen belegde stoep afgezet met bakstenen waarop ijzeren stoephekken.

De voorgevel (zuidoostkant) is boven een iets uitkragende, zwarte plint witgepleisterd, glad tot aan de forse, uitkragende cordonband ter hoogte van de verdieping, en met horizontale, diepe groeven boven de cordonband. De niet-originele, in historiserende stijl uitgevoerde houten voordeur, een paneeldeur met glasruit en bovenlicht, is rechts in de gevel geplaatst. Rechts van de voordeur bevindt zich een koperen trekbel in de vorm van een handje. In de vensterassen links twee T- schuiframen in gladde kozijnen. Onder de vensters zijn rechthoekig inspringende vlakken met gegroefde kruismotieven. De T-ramen op de verdieping zijn omlijst met rijk geprofileerde kozijnen. De cordonband is ter plaatse van de muurdammen verfraaid met paarsgewijs gekoppelde voluutvormige versieringen.

De linkerzijgevel (zuidwestkant) en de rechterzijgevel (noordoostkant) zijn blinde muren en bestaan vermoedelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de 17de-eeuw is opgetrokken. Beide gevels zijn gepleisterd en voorzien van smalle groeven om blokken te suggereren. Tegen de oorspronkelijke, in blokmotief witgepleisterde achtergevel (noordwestkant) bevindt zich links een in aanleg mogelijk 18de-eeuwse aanbouw onder schilddak gedekt met nieuwe, rode verbeterde holle pannen. Rechts van de aanbouw zijn in de achtergevel, openslaande tuindeuren met roedenverdeling geplaatst. Op de verdieping twee nieuwe, brede twaalfruitsramen met achtruitsbovenlichten.

Interieur

Het pand kon interieur niet geïnspecteerd worden. Derhalve kon niet geconstateerd worden of de in de Provinciale redengevende omschrijving genoemde authentieke elementen alle bewaard gebleven zijn. De beschrijving hierna is gebaseerd op foto’s van internet, genoemde omschrijving en schriftelijke mededeling van de eigenaren.

In het interieur zijn meerdere authentieke elementen bewaard gebleven. In de hal bevindt zich een rijk gesneden, vroeg 18de-eeuws bovenlicht. Tevens zijn in de hal nog oude, geschilderde moerbinten met sleutelstukken zichtbaar, mogelijk uit de eerste helft van de 17de eeuw. De voor- en achterkamer zijn in de tweede helft van de 19de eeuw gewijzigd en vormen nu één vertrek. De schouw in het achtergedeelte heeft een houten boezem met 19de-eeuwse ornamenten in neoclassicistische stijl: gecanneleerde pilasters dragen een rijk geprofileerd hoofdgestel. De schoorsteenmantel heeft fraai gesneden voluutachtige consoles. De stucplafonds in het woonvertrek op de begane grond zijn vermoedelijk aangebracht onder de oude balken van de vloer van de eerste verdieping. Mogelijk zijn deze oude balken bewaard gebleven. De aanbouw met keuken is interieur gemoderniseerd. De schouw met 18de-eeuws tegeltableau is niet behouden gebleven. Onbekend is of de oude turfloop vanaf de zolder naar de keuken nog intact is. Mogelijk resteren in de kelder nog de tegeltableaus waarop kinderspelen uitgebeeld zijn. Op de eerste verdieping zijn de moerbalken van de vloer van de zolderverdieping bewaard gebleven. De houten kapconstructie is nog intact en grotendeels in het zicht op de zolder.

Waardering

Het pand is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de kern 17de-eeuws voornaam woonhuis met in de 19de eeuw aangebrachte lijstgevel en in neoclassicistische stijl uitgevoerd pleisterwerk. Samen met het verderop gelegen woonhuis nummer 22 vormt het pand een goed bewaard gebleven en beeldbepalend onderdeel van voorname bebouwing van twee bouwlagen onder een zolderverdieping in de gevelwand van het Vooreiland en heeft derhalve ensemblewaarde. Het object is van sociaalhistorische waarde, mede vanwege het rijke interieur, als karakteristiek element uit de geschiedenis van het wonen in Medemblik, in casu als woonhuis van de gegoede burgerij. Het pand is van historisch-stedenbouwkundig belang als onderdeel van de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Eilandshaven.

[signoff]

Reageren via facebook