2.6 C
Medemblik
25 januari 2021 11:40
Medemblik Actueel.

Inzet re-integratiemiddelen kostte Medemblik in 2018 52.250,-

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik huurt WerkSaam in voor haar re-integratieprojecten Coleur Locale.  In 2018 heeft WerkSaam diverse projecten voor jongeren, vergunninghouders, 45-plussers en extra ondersteuning door omscholing uitgevoerd.

ZoWh@at-trajecten voor jongeren

De trajecten zijn bedoeld voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar, die door een arbeidsbeperking of het ontbreken van een startkwalificatie niet of moeilijk hun weg naar een werkgever vinden. Deze trajecten worden uitgevoerd door de Stichting Trigoon. Dit is een samenwerkingsverband van de praktijkscholen en scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Door het inzetten van extra trajecten in het kader van Couleur Locale is er geen wachtlijst ontstaan voor de Medemblikker jongeren. De totale kosten in 2018 bedroegen € 29.000,-

In 2018 liepen er nog 9 trajecten door die al waren gestart:

  • 5 kandidaten zijn aan het werk gegaan in 2018
  • 1 kandidaat is gestart met een opleiding
  • 1 kandidaat is naar een GGZ-traject gegaan en kan tijdelijk niet re-integreren
  • 1 kandidaat is naar een Wmo-dagbestedingstraject gegaan
  • 1 kandidaat is gestopt met het traject

In 2018 zijn 10 nieuwe trajecten gestart:

  • 6 kandidaten zijn aan het werkgegaan (in 2018 of begin 2019)
  • 1 kandidaat is met een opleiding gestart
  • 1 kandidaat neemt deel aan een opleiding met baanintentie (Groenstart)
  • 1 kandidaat staat in de wacht in verband met privé problemen
  • 1 traject loopt nog

Extra ondersteuning vergunninghouders

De extra ondersteunig voor vergunninghouders bestaat uit studie/werk voor lager-middelbaar en hoger opgeleiden en de kosten bedroegen in 2018 € 11.000,- . In totaal hebben 8 vergunninghouders extra ondersteuning gekregen. Van deze 8 vergunninghouders hebben 3 kandidaten deelgenomen aan ene traject richting zelfstandig ondernemersschap via Startwijzer, is 1 traject succesvol afgerond en de kandidaat heeft nu een eigen onderneming, is 1 traject afgerond en aan het einde van het traject is Bbz aangevraagd (inkomensondersteuning en een krediet aangevraagd in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandig ondernemen). Helaas is de aanvraag afgewezen omdat de onderneming niet levensvatbaar bleek te zijn, de kandidaat volgt nu een ander traject richting loondienst, en is 1 traject voegtijdig gestopt, het traject bleek niet geschikt te zijn voor deze vergunninghouder.

Voor de overige 5 vergunninghouders is extra taalonderwijs ingezet bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, de kosten bestaan hier vooral uit reiskosten naar en van Amsterdam. Van deze 5 kandidaten hopen er 3 in juni/juli klaar te zijn waarna zij in september gaan starten met een opleiding MBO4 of HBO niveau, zij moeten dan wel eerst hun staatsexamen II halen. Voor 1 kandidaat lukte het niet om haar buitenlandse diploma’s te laten waarderen en gaat dit jaar een taalschakeljaar doen in Amsterdam en 1 kandidaat is overgestapt van de Vrije Universiteit naar een taalaanbieder in Hoorn.

Extra ondersteuning voor 45 plussers

Vanwege hun leeftijd zijn deze mensen minder kansrijk op de arbeidsmarkt. Doel van het traject is om door begeleiding en motivatietraining de groep weer positief aan het solliciteren krijgen Dit traject kan een mooie stap zijn voor 45 plussers om weer gemotiveerd te raken en zelfvertrouwen te krijgen om weer aan het werk te gaan. 47% van het bestand van Medemblik is ouder dan 45 jaar. In 2018 is hiervoor nog geen begeleidingsgroep gestart. Wel zijn een aantal 45 plussers naar het Netwerkcafé 45 plus geweest. Voor 2019 wordt wel gestart met een begeleidingsgroep voor Medemblik.

De totale kosten bedroegen in 2018, € 250,-

Extra ondersteuning door omscholing

Met het aantrekken van de arbeidsmarkt en de vergrijzing ontstaat krapte op de arbeidsmarkt voor wat betreft de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Inspelen op de behoefte van de werkgever.

In 2018 zijn hiervoor twee opleidingstrajecten met baangarantie ingezet. Eén kandidaat is geslaagd en uitgestroomd naar werk. De andere kandidaat heeft de opleiding, buiten zijn schuld om halverwege afgebroken.

In 2019 worden alle bovengenoemde trajecten voortgezet.

[signoff]

Reageren via facebook