Medemblik Actueel.

Medemblik: ‘Geen slot op bedrijfsuitbreiding het Grootslag’

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik wil geen slot hangen aan de grote van bedrijven in het gebied tussen Andijk en Wervershoof, soms blijkt de noodzaak voor bedrijfsuitbreiding belangrijker te zijn dan bedrijfsverplaatsing, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. 

,,In dat geval kunnen bedrijven buiten het omlijnde gebied uitbreiden boven de 2 hectare, wanneer de uitbreiding voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en zorgt voor een goed woon- en leefklimaat,” zegt het college in het raadsvoorstel.

In het bestemmingsplan Buitengebied zit geen mogelijkheid om bedrijfskavels te vergroten tot boven de 2 hectare maar er is een clausule in het bestemmingsplan opgenomen waarin is opgenomen dat er afzondelijke bestemmingsplanprocedures mogelijk zijn. Binnen de gemeente Medemblik zijn bedrijven, veelal kassenbouwers, die groter willen groeien dan 4 hectare, de gemeente zal dan welwillend tegenover deze verzoeken staan, al zal er een afzonderlijke planalogische procedure worden afgewogen. Als het verzoek aan de raad is verzonden en deze stemt in met het verzoek dan kan de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet.

Door het niet op slot zetten van de vastgestelde grenzen in het Grootslag kan dit leiden tot een grote groei van bedrijven in de polder. ,,De verkenning bollenbroeierij Noord-Holland van Bureau Buiten verwacht echter niet dat er nog heel veel grootschalige bollenbroeierijen bijkomen, zo’n 15 – 40 tot 2030 in de provincie Noord-Holland. Andere agrarische bedrijfstypen hebben bovendien nog niet de ruimtebehoefte van bollenbroeierijen. Een uitzondering daarop zijn de glastuinbouwbedrijven en zaadveredelaars, maar deze breiden uit in door de provincie aangewezen concentratiegebieden. Verder blijft de beeldkwaliteit in de polder behouden door de handreiking van de provincie, of kan deze zelfs verbeteren,” schrijft het college in het raadsvoorstel.

De gemeenteraad gaat medio 2019 over het raadsvoorstel discussiëren.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook