Medemblik Actueel.

Archieffoto
Algemeen

Westfriesland vergrijst door achterblijvende bevolkingsgroei

MEDEMBLIK – Zo’n honderd mensen hebben op 13 november 2018 de bijeenkomst over ouderenzorg van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) bezocht. Het bestuur van de ZZWW is erg blij met deze opkomst. “Fijn dat ouderenzorg zo leeft in Westfriesland en de Wieringermeer”, aldus het bestuur na afloop. “Dat geeft ons de indruk dat de ZZWW bestaansrecht heeft, want goede ouderenzorg is een van onze speerpunten.”

Het aantal 80-plussers in Westfriesland zal sterk gaan groeien tot 2040. Stede Broec kent de meeste vergrijzing met een toenamen van 200% van het aantal 80-plussers, Medemblik komt op plaats vier met een stijging van een kleine 180% van het aantal 80-plussers. Enkhuizen kent de miste vergrijzing maar ook daar stijgt het aantal met ruim 140% tot 2040.

Kleine stijging aantal inwoners

De gemeente Medemblik kent op dit moment 44.480 inwoners, de prognose is dat in 2040 er 45.150 inwoners wonen in de gemeente Medemblik, daar van stijgt het aantal 80-plussers van 1700 naar 4400. VAn deze 45.150 inwoners zijn 3020 van buitenlandse afkomst en daalt het aantal jongeren dat in de gemeente Medemblik blijft wonen met 3%. Ook het aantal werkenden zal dalen, met ruim 13% zelfs maar stijgt het aanbod van banen met 1.9%.

Om de vergrijzing goed te kunnen aanpakken ziet Medemblik een stijgende druk op de wachtlijsten bij de WMO waardoor Medemblik gaat inzetten op preventie in innovatie door bijvoorbeeld een eerstlijns ouderenzorg pilot te starten. Maar ook nog meer inzet op vitale kernen door de sociale cohesie en samenhang te bevorderen, actieve en betrokken inwoners te ondersteunen door o.a. vrijwilligerswerk, het aanbieden en faciliteren van sport, cultuur en verenigingsleven en het terugdringen van eenzaamheid, daarbij zullen de kernraden actief meedenken.

Dirk Kuipers, wethouder WMO in de gemeente Medemblik zegt hierover dat de zorg een prominente plek moet krijgen in het Pact van Westfriesland.

 

Reageren via facebook