100 jaar kiesrecht, vier je stem

MEDEMBLIK – Els van den Bosch(CDA) en Yannick Nijsingh (D66) willen dat de gemeente Medemblik aandachtbesteed aan de viering van 100 jaar kiesrecht in 2019.

In 2019 is het 100 jaar geleden dat het kiesrecht aanzowel mannen als vrouwen werd toegekend. De ontwikkeling van diversiteit in degemeente toont aan dat dit onderwerp continu onder de aandacht moet blijven.Aangezien bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ruim 45% vande kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Medemblik niet heeft gestemd,blijft het actueel en urgent om aandacht te besteden aan het kiesrecht. YannickNijsingh: “Niet iedereen die dat mag gaat naar de stembus, en in veel landenheeft niet iedereen vrij kiesrecht. Goed om bij stil te staan dus! Eendemocratie bestaat op vele plaatsen niet, en stemrecht en vrijheid vanmeningsuiting zijn geen vanzelfsprekendheden”.

Het vieren van 100 jaar kiesrecht biedt de kans om hetvoorrecht van het leven in een democratisch land positief onder de aandacht tebrengen. Nijsingh en van den Bosch vragen het College een blijvendherinneringsteken in of bij het gemeentehuis in Wognum te plaatsen en een planop te stellen voor de viering van 100 jaar kiesrecht en hierbij de positie vande vrouw in de politiek extra aandacht te geven. Els van den Bosch: “Het thema‘vrouwen in de politiek’ is nog steeds actueel; verhoudingsgewijs zijn errelatief weinig vrouwen actief in de politiek. Zo ligt het aandeel van vrouwenin de gemeenteraden op dit moment rond de 28%. Ik vind dat besturen een goedeafspiegeling van de samenleving moeten zijn én dat een evenredige man/vrouwverdeling bijdraagt aan een beter bestuur”.

Wanneer de volksvertegenwoordiging (gemeenteraden, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen) bestaat uit een groep mensen met verschillende benaderingen, achtergronden, perspectieven en ervaringen is de kans groter dat alle onderwerpen die in de samenleving leven, ook op de politieke agenda terecht komen. De twee raadsleden willen de viering van 100 jaar kiesrecht in een concreet plan terugzien voorafgaand aan de komende verkiezingen van 2019 voor Provinciale Staten en Waterschappen op 20-03-2019 en de Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Reageren via facebook