Huiselijk geweld moet een onderwerp worden waar scholen elk jaar aandacht aan besteden!

MEDEMBLIK – Dat is de missie van Kei-hart en daarom openen zij de week  tegen de kindermishandeling op maandag 19 november met dit spiksplinternieuw promotiefilmpje voor hun voorstelling BREEK, en een voorstelling voor de leerlingen van groep 8 van basisschool Het Koggeschip in Medemblik en treden zij donderdag 22 november op in Leeuwarden bij de themamiddag Friese aanpak tegen huiselijk geweld voor Veilig Thuis Friesland.

Met hun voorstelling, bijbehorend lesmateriaal en hulpverlening willen zij het taboe rondom dit onderwerp doorbreken. Volgens de landelijk bekende cijfers krijgen jaarlijks 119.000 kinderen te maken met geweld thuis. Dat betekent dat er in elke groep gemiddeld 1 leerling zit die daarmee te maken krijgt. Nieuwe cijfers spreken zelfs van 1 op de 4 leerlingen !!! Het spreekt voor zich dat kinderen die opgroeien in een onveilige situatie niet de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Kei-hart roept  daarom vooral scholen op om hierover te praten. School is immers de plek waar kinderen naast thuis de meeste tijd doorbrengen. Kinderen moeten weten dat zij niet de enige zijn die hiermee te maken krijgen. Alleen al aandacht aan dit onderwerp geven zorgt ervoor dat kinderen die hiermee te maken krijgen zich gezien en gehoord voelen.  Dat geeft lucht!  Een heel belangrijke eerste stap!

De voorstelling is beslist niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor hun ouders, mensen die met kinderen /gezinnen werken en alle andere belangstellenden, want iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld, als slachtoffer, dader of getuige. Laten we er met elkaar over praten. Vaak liggen er andere problemen aan ten grondslag. Laten we iedereen die hiermee te maken krijgt de helpende hand bieden.

Kei-hart heeft de voorstelling al op diverse scholen gespeeld, maar ook voor jeugdzorgorganisaties en kinderopvang. Als u denkt deze voorstelling is misschien iets voor onze school of organisatie vraagt u gerust informatie aan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Voor de scholen in de gemeente Medemblik is deze voorstelling, met lesmateriaal en hulpverlening  ook nog eens gratis te boeken in 2019.

Voor alle belangstellenden organiseert Kei-hart in samenwerking met gemeente Medemblik een tweetal open avonden, waar u de voorstelling BREEK kunt zien  en we met elkaar in gesprek kunnen gaan.  Vrijdag 8 februari 20.00 uur in het Sint Pieter in Medemblik en woensdag 13 maart 2000 uur bij Stam in Wognum.

Noteer die data alvast in uw agenda. Breek met ons mee…

Reageren via facebook