Wethouder Dirk Kuipers: ‘Trots dat Medemblik predicaat dementievriendelijke gemeente heeft gekregen’

NIBBIXWOUD – Wethouder Dirk Kuipers, van de gemeente Medemblik, ontving gisteren -woensdag 19 september- het predicaat Dementievriendelijke gemeente uit handen van Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland in Grandcafé De Dres in Nibbixwoud. De gemeente krijgt deze titel voor de inzet om dementie onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Medemblik is na Hoorn de tweede West-Friese gemeente die dit predicaat krijgt.

“Het aantal mensen dat lijdt aan dementie neemt enorm toe en daarnaast blijven zij langer thuis wonen”

De gemeente Medemblik heeft dit jaar veel gedaan om medewerkers en inwoners bewust te maken van wat dementie inhoudt. En er staat nog een hoop te gebeuren, want het is belangrijk aandacht te blijven vragen voor dementie. Trainingen zijn georganiseerd voor gemeentemedewerkers over dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie. Medewerkers die dagelijks contact hebben met inwoners zijn dus allemaal getraind. Ook is de gemeente gestart met het project DemenTalent; om mensen met geheugenklachten of dementie te begeleiden naar een passende daginvulling en zo ook hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Dit project richt zich op de bevinding dat mensen met dementie ook nieuwe dingen kunnen leren. De gemeente subsidieert het project voorleeskrachten van de bibliotheek. Hiermee levert zij een bijdrage aan het welzijn van mensen met dementie. Voorlezen is een laagdrempelige activiteit, met een positieve invloed op de kwaliteit van leven, daarnaast worden de mantelzorgers ontlast. Het voorlezen activeert en leidt tot gesprekken en het vertellen van eigen verhalen: reminiscentie.

Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, daarbij gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot en door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Dementievriendelijk

Het toenemende aantal mensen met dementie vraagt om een belangrijke rol van de gemeenten. De gemeente als organisatie, inclusief burgemeester, wethouders, ambtenaren en de gemeenteraad, hoeft dit niet alleen te doen. Maar als spin in het web zijn zij wel één van de belangrijke partners van het op te zetten lokale netwerk dementievriendelijk. Een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ begint bij een actieve gemeente: denk aan trainingen of het subsidiebeleid aanpassen en het thema dementie agenderen bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente kan ook mantelzorgers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte, in het gezondheidsbeleid en alle andere beleidsterreinen.

Activiteiten

De ‘Into d’mentia’ trailer komt naar Wervershoof. In deze speciaal ontwikkelde simulator kan men ervaren hoe het is om dementie te hebben. Deze cabine staat van 9 oktober tot en met 2 november in het centrum van het dorp. Tijdens deze periode wordt het personeel van Omring, wijkteams van de gemeente, casemanagers van Geriant en andere professionals getraind. Dit helpt in het beter begeleiden van dementie. En in oktober en november worden ook de zorgprofessionals getraind in het beter ondersteunen van mantelzorgers. Ook subsidieert de gemeente cognitieve fitness. Dit is een preventief middel en richt zich ook op mensen met dementie. De cursus is ook toegankelijk voor andere doelgroepen, eigenlijk voor iedereen die wil bewegen en daarbij (tegelijk) het denkvermogen wil stimuleren.

Theatervoorstelling

De uitreiking van het predicaat is voor aanvang van de theatervoorstelling Helderman. Een voorstelling voor mantelzorgers over dementie, vergeten, gelukkig-zijn, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Wanneer is het leven met dementie niet meer leefbaar? Wereld Alzheimer dag wordt elk jaar op 21 september gehouden. Rond deze datum wordt op verschillende manieren (extra) aandacht geschonken aan dementie. Ook de gemeente Medemblik vindt het belangrijk om speciale aandacht te schenken aan dementie en in het bijzonder aan de mantelzorgers van mensen met dementie.

Trots

“Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor dementie en ik ben erg trots dat de gemeente Medemblik dit predicaat krijgt”, zegt wethouder Dirk Kuipers. “Het aantal mensen dat lijdt aan dementie neemt enorm toe en daarnaast blijven zij langer thuis wonen. Samen met lokale partners bereidt gemeente Medemblik zich hierop voor door zich aan te sluiten bij de landelijke beweging om Nederland dementievriendelijk te maken. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen die leven met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.”
Meer weten wat de gemeente voor mensen met dementie doet? Kijk eens op www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/dementie.

Reageren via facebook