De Woonschakel investeert t/m 2020, 45 miljoen euro in nieuwbouwprojecten

MEDEMBLIK – De Woonschakel heeft het beleidsplan 2018-2020 klaar en 1 van de opvallendste doelstelling is dat De Woonschakel t/m 2020 45 miljoen euro gaat geld investeren in nieuwbouwprojecten. Het beleidsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de huurdersraad, de kerngemeenten waarin De Woonschakel actief is en de zorgorganisaties.

Maar niet alleen gaat De Woonschakel veel geld investeren in nieuwbouwprojecten, ook pompt zij nog eens 33 miljoen euro in onderhoud en investeringen in het bestaande woningbezit van De Woonschakel, dit is zo’n 29% van de inkomende kasstroom aan huren. Ook wordt 29% van de kasstroom aan huren betaald aan rente/aflossingen en 20% aan belastingen en heffingen aan de overheid ± 2,5 maandhuur oplopend naar bijna 4 maandhuren van de toale huurinkomsten van De Woonschakel.

Enkele speerpunten uit het beleidsplan 2018-2020 zijn:

 • Kernvoorraad van minimaal 5.500 woningen in 2020 groeiend naar 6.000 woningen in 2025.
 • Oplevering van minimaal 300 woningen in 2018-2020, start bouw ‘gasloze’ woningen in 2018.
 • Sloop/nieuwbouw van 65 woningen in het bestaande woningbezit.
 • Inflatievolgend huurbeleid.
 • Van gemiddeld energielabel B woningbezit naar een gemiddeld A label in 2030. Vanaf 2025 alleen verhuur van woningen met labels A t/m D. Vanaf 2030 worden geen woningen met label D meer verhuurd.
 • Aanpak van ‘hot spots’ plekken in woningbezit volgens principe schoon, heel en veilig.
 • Waardering door klant van uitvoering onderhoud met een 8.
 • Efficiënte bedrijfsvoering op grond van landelijke Aedes-benchmark, borging financiële continuïteit op
  (middel)lange termijn.
 • Geen interventies van of aanvullend toezicht vanuit toezichthoudende instanties.

Over de als maar oplopende wachttijden van een (sociale) huurwoning in Westfriesland zegt directeur Albert Gieling: ,,De druk op de voorraad sociale huurwoningen in West-Friesland is hoog. De wachttijd voor een rijtjeswoning duurt te lang voor reguliere woningzoekenden. Tegelijk baart de instroom van urgente woningzoekenden in het woningbezit en de wetgeving rondom passend toewijzen (toetsing inkomen en huishoudensgrootte) De Woonschakel grote zorgen. De leefbaarheid in wijken komt hierdoor onder druk te staan, segregatie ligt op de loer. De Woonschakel heeft, samen met 14 andere woningcorporaties, in een Pleidooi op nationaal niveau onlangs aandacht gevraagd voor de toekomst van de corporatiesector. Op regionaal niveau wordt samen met gemeenten en collega-corporaties gekeken naar de huidige werking van de woonruimteverdeling.

Reageren via facebook