Medemblik Actueel.

De Zonnebloem Medemblik deelde 100 zonnebloemen uit aan mensen die wel wat aandacht nodig hebben (Foto aangeleverd)
De Zonnebloem Medemblik deelde 100 zonnebloemen uit aan mensen die wel wat aandacht nodig hebben (Foto aangeleverd)

Nationale Ziekendag Zonnebloem, 100 zonnebloemen voor speciale mensen

MEDEMBLIK – In het kader van de nationale ziekendag heeft de Zonnebloem Medemblik afgelopen zaterdag met vier vrijwilligers, 100 zonnebloem planten uitgedeeld. Zij spraken voorbijgangers aan , met de vraag of zij iemand in hun omgeving wisten die langdurig ziek is of erg eenzaam is.  Zo ja, of zij daar dan een zonnebloem langs wilden brengen. Deze actie werd heel positief ontvangen.

De geschiedenis van Nationale Ziekendag
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem. Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken. Daarbij vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen.

In het jubileumjaar 1999 hebben is binnen de Nationale Vereniging besloten om te gaan werken met jaarthema’s. Veel Zonnebloemafdelingen besteden extra aandacht aan het jaarthema op of rond Nationale Ziekendag. Ook in veel kerken staat het jaarthema op die zondag centraal.

De laatste jaren is de week voorafgaand aan Nationale Ziekendag gedoopt tot ‘Week van de Zonnebloem’, een week waarin de Zonnebloem bij het Nederlands publiek aandacht vraagt voor het belang van haar werk voor zieken en gehandicapten. De aandacht in de landelijke publiciteit wordt gericht op de ‘Week van de Zonnebloem’. Nationale Ziekendag maakt daar nog deel van uit en krijgt vooral op plaatselijk en regionaal niveau specifieke aandacht.

Reageren via facebook