Inspectie zet Stichting Merakel onder verscherpt toezicht

REGIO – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Stichting Merakel in Lutjebroek onder verscherpt toezicht gesteld. Bij Merakel zijn bestuursproblemen, die een risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening.

“De cliëntenraad heeft het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd en overweegt juridische stappen.”

Merakel is een kleinschalige zorgvoorziening voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Merakel biedt onder meer dagbesteding, naschoolse, weekend- en vakantieopvang en tijdelijk verblijf.

Wat is er aan de hand?

De inspectie houdt de ontwikkelingen bij Merakel al enige tijd in de gaten. In januari 2017 was een eerste bezoek. De raad van toezicht en het bestuur zaten op dat moment in een bemiddelingstraject vanwege een conflict. De inspectie zag tekortkomingen in de zorg, maar had er nog vertrouwen in dat de instelling die op eigen kracht zou kunnen wegnemen.
 
Na dat bezoek ontving de inspectie opnieuw signalen over bestuurlijke onrust. Daarom besloot de inspectie verder onderzoek te doen naar het bestuurlijk functioneren van Merakel. Dat onderzoek omvatte onder meer gesprekken met alle betrokken partijen. De inspectie is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van goed bestuur. Daardoor zijn er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Merakel de problemen op zal lossen zonder verscherpt toezicht. Onder meer de communicatie tussen het bestuur en de raad van toezicht moet beter. Het onderling vertrouwen moet worden hersteld en de vacature in de raad van toezicht moet worden ingevuld.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 13 juli en duurt drie maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Merakel zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht zal de inspectie oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven, moet worden verlengd of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

“De raad van toezicht zegt dat zij door wil gaan met dit bestuur, mits zij erop kan vertrouwen dat het bestuur integer en transparant is.”

Reactie Stichting Merakel

Stichting Merakel is 12 jaar geleden ontstaan uit passie en het ideaal om de zorg anders, kleinschalig en ‘net als thuis’ te kunnen bieden voor cliënten met een (ernstige) verstandelijke en doorgaans meervoudige beperking.

Bij het bieden van deze zorg gaan wij uit van het goede van de mens zowel als zorgvrager, zorgverlener en onze stakeholders. De goede zorg voor de cliënten waarborgen staat voorop. In de regio zijn wij voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/ verzorgers een baken van rust en een prettige ontmoetingsplaats. Als zorgondernemer hebben wij ons daarvoor altijd sterk voor gemaakt. Samenwerking en communiceren met een positieve inslag als gezamenlijke uitgangspunt .

Het onderzoeksrapport van de IGJ laat ons een spiegel zien waar wij mee aan de slag moeten. Wij zijn ons ervan bewust dat er slagen te maken zijn en willen ons er volledig voor inzetten om daar waar kan ons te verbeteren. En zoals de cliëntenraad zegt: “het is niet leuk, maar wel nodig”. Het bestuur gaat samen met onze betrokken cliëntenraad en medewerkers aan de slag met ons huiswerk, waar elkaar kunnen vertrouwen het uitgangpunt is.

Reageren via facebook