Dorpsraad Zwaagdijk-West: ‘beter een verre vriend dan een slechte buur’

ZWAAGDIJK-WEST- Giel Nijpels, voorzitter Dorpsraad Zwaagdijk-West is boos, en hij niet alleen, veel inwoners van Zwaagdijk-West zijn helemaal klaar met het gelieg en bedrieg en het regentengedrag van het college van de gemeente Hoorn.

Om de boosheid duidelijk te maken heeft Giel Nijpels, namens de Dorpsraad en de inwoners van Zwaagdijk-West een brief van Treurnis geschreven aan het College van Hoorn. Hier onder leest u de bewuste brief:

G.Nijpels, voorzitter Dorspraad Zwaagdijk-West
18 juni 2020

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden van de gemeente Hoorn.

Onderwerp: Brief van Treurnis

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van uw besluit in de brief van 13 mei jongstleden over de bouwhoogte van een bedrijfspand op de Adam Smithweg 3 te Zwaag. Uw besluit wordt gemotiveerd door de uitspraak van de bezwarencommissie.

Wij betreuren uw besluit. Het is niet de eerste keer dat u de afspraken die u in het verleden heeft gemaakt schendt, en dit keer met juridische regels motiveert. De bezwarencommissie heeft ons inziens terecht onder woorden gebracht dat u te kort bent geschoten in uw motivering naar de Zwaagdijkers. Juridische regels, in dit geval de kruimelregeling gebruikt u om afspraken die zijn gemaakt te schenden. U heeft blijkbaar de juridische mogelijkheden om dat te doen. Dat is al eerder gebleken met betrekking tot afspraken over de groenstrook tussen het noorden van het bedrijventerrein en de Zwaagdijk, met een groenstrook tussen fase 1 en fase 2 van Zevenhuis, met het Uilengebied ten zuiden van de Zwaagdijk.

Ook meent de bezwarencommissie dat ten aanzien van de groenstrook meer inspanning door het college wenselijk is en geeft het college ter overweging om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van de Zwaagdijk. In uw brief van 13 mei jongstleden rept u met geen woord over de aanbeveling over de groenstrook. 

De Dorpsraad realiseert zich dat u dit alles niet intereseert, en dat u zich niet aan afspraken houdt. Daarom ontvangt u deze Brief van Treurnis. Ook weten u dat u geen waarde hecht aan een goede relatie met uw buurgemeente, en dat u alleen uw eigen belang vooropstelt. Ook daarom deze Brief van Treurnis. De Dorpsraad is benieuwd of u terugkomt op de adviezen van de bezwarencommissie ten aanzien van de groenstrook tussen de Zwaagdijk en het bedrijventerrein Zevenhuis. 

Hoogachtend,
Giel Nijpels, voorzitter Dorpsraad Zwaagdijk-West

Ondanks alle protesten vanuit de gemeente Medemblik, waar zelfs de wethouder heeft ingesproken tijdens een commissievergadering in Hoorn, schuift het college van Hoorn alle bezwaren aan de kant en schend haar eigen afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Medemblik.

In een brief aan de gemeenteraad van Medemblik schrijft de Dorpsraad Zwaagdijk-West: ,,De wethouder Mw. Van Langen heeft haar best heeft gedaan om uit te leggen wat het voor de inwoners van Zwaagdijk betekent en zij heeft aangegeven een goede verstandhouding op prijs te stellen met de buurgemeenten. De dorpsraad ondersteund de gedachte “ beter een goede buur dan een verre vriend”. Echter nu Hoorn een slechte buur blijkt te zijn die zich niets gelegen laat liggen aan de belangen van de inwoners van Zwaagdijk-West, hebben wij grote zorgen voor de bouw van de tweede fase van het bedrijventerrein. Met de uitspraak dat de kruimelregeling leidend is, is een precedent geschapen voor verdere afwijkingen van de hoogte in de toekomstige ontwikkeling van fase 2 van Zevenhuis.

Het college van Hoorn is volgens Giel Nijpels druk bezig om van het industrieterrein het nieuwe ‘Manhattan van West-Friesland’ te maken.

Reageren via facebook