21.2 C
Medemblik
26 mei 2020 18:31
Medemblik Actueel.

Staatsbosbeheer rooit zieke essen in de Weelen

REGIO – In de Weelen wordt een deel van de zieke Essen weggehaald. Ze vormen een potentieel gevaar voor bezoekers en passanten. Het voetpad tussen Driehuizen en de Kadijkweg wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden starten vanaf 13 augustus 2018. De verwachting is dat de werkzaamheden zonder tegenslag binnen twee weken is afgerond. 

Essentaksterfte
Sinds een aantal jaren heerst er een nieuwe ziekte onder de essen in Nederland: de essentaksterfte  Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die de boom aantast en uiteindelijk vernietigd. In de Weelen en de Grote en Kleine Vliet staan redelijk veel Essen. Bijna alle Essen zijn aangetast en gaan het op een enkeling na het uiteindelijk niet overleven. Voor de (verkeers-)veiligheid van bezoekers en passanten langs de bossen wordt een deel van de Essen weggehaald. Hopelijk kunnen we zo veel mogelijk Essen in de bosvakken laten staan zo lang ze geen gevaar vormen. Hiermee wordt zo veel mogelijk het bosklimaat behouden.

Hinder
Staatsbosbeheer begint met het rood gearceerde stuk dat is aangegeven in de afbeelding. Dit bosvak wordt in zijn geheel weggehaald.

De andere gebieden met Essen wordt nog goed bekeken of alle essen weg moeten. Als bezoeker van de Weelen kunt u hinder van de werkzaamheden ondervinden. Er wordt met zwaar materieel gewerkt. Paden zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit wordt ter plekke aangegeven. 

Zorgvuldig werken
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig met vakmanschap en met oog voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, holle bomen met nesten of verblijfplaatsen van vleermuizen of bijzondere planten aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Staatsbosbeheer doet dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer en is FSC gecertificeerd. Een deel zal herplant worden. De Weelen heeft tijd nodig om van deze maatregelen te herstellen. Uiteindelijk wordt het een omgeving met veel boomsoorten.

Reageren via facebook