Medemblik komt met ‘Transformatie Sorghvliet Andijk’

ANDIJK – Twee jaar geleden in 2016 heeft de gemeente Medemblik een gebiedsvisie laten opstellen onder de noemer ‘Lief plekje grond’ en in deze gebiedsvisie, die tot stand is gekomen door een interactieve werkwijze van communicatie, participatie en het maken van ruimtelijke plannen te integreren.  Een belangrijk onderdeel van dit proces was het Ontwerpfestival van afgelopen 24 juni 2016 waar alle partijen hun kennis samenbrachten en waar ook de bewoners van Sorghvliet een belangrijk aandeel kregen in de plannen.

Sorghvliet op de schop

In de plannen die de gemeente nu presenteert worden gebouwen gesloopt, opnieuw opgebouwd en getransformeerd. In totaal worden 41 eenheden in het verzorgingstehuis gesloopt waarvoor dan 32 beschermd wonen woningen voor terug gaan komen. Ook de 24 jongeren woningen gaan tegen de vlakte waar dan weer 32 appartementen met een gemengde groep voor terugkomen.  De gemeente heeft de gebiedsvisie uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan en deze zal binnenkort voor een periode van zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis te Wognum.

De kosten van de opstelling van het bestemmingsplan en de procedure komen voor rekening van de initiatiefnemer, woningstichting Het Grootslag. Het kostenverhaal is geborgd door de exploitatieovereenkomst. In de exploitatieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente zijn uren declareert bij de initiatiefnemer. Daarnaast is nog sprake van bebouwing van gemeentelijke grond. Een taxateur zal de waarde daarvan bepalen. Dat laatste is nodig omdat de woningstichting zelf bouwrijp maakt.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 juni 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze tegen het ontwerp indienen. De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke website.Tijdens een informatieavond voor omwonenden en andere geïntersesseerden zal woningstichting Het Grootslag de vragen van omwonenden beantwoorden.

 

Reageren via facebook