Medemblik Actueel.

Foto aangeleverd
Bijeenkomsten

Medemblik in de jaren ’40 – ’45, lezing en films

MEDEMBLIK – Op woensdagavond 2 mei verzorgt Peter Sasburg een lezing  voor de Commissie Kunst & Cultuur van Stichting Bonifaciuskerk. De avond gaat over Medemblik in de jaren ’40 – ’45 met verhalen achter het oorlogsmonument  op het voormalig terrein van het Provinciaal Ziekenhuis èn het verhaal achter de oorlogsgraven van twee Canadese vliegers op de Algemene Begraafplaats in Medemblik. 

Documentairemaker

Peter Sasburg uit Midwoud werkt de afgelopen tien jaar voornamelijk als documentairemaker.  Daarvoor was hij zo’n 25 jaar uitgever van boeken en tijdschriften. De boeken en tijdschriften gaan  over de Tweede Wereldoorlog in West-Friesland. In de vorm van een lespakket worden de documentaires en informatiegidsen aangeboden aan de scholen in West-Friesland. In maart 2018 is het lespakket ‘Leven in vrijheid’ gerealiseerd. Kinderen vertellen op film over onvrijheid en vrijheid, mensen- en kinderrechten en vrijheid van meningsuiting.

Peter Sasburg heeft ook de aanzet gegeven voor het monument op de Landswerf, het voormalige terrein van het Provinciaal Ziekenhuis: “Bij de tentoonstelling ’70 Jaar leven in vrijheid’ werd ik er op gewezen, dat in de oorlog zestien Joodse, psychiatrische patiënten uit het PZ  waren verraden, weggevoerd en vermoord. In overleg met de burgemeester is toen besloten hieraan blijvend aandacht te schenken met een oorlogsmonument .”

Vergeten verhalen

Peter Sasburg zegt hierover: “De verhalen van het Provinciaal Ziekenhuis in Medemblik  waren ‘vergeten verhalen’, sommige verhalen zijn wel verteld, maar is nooit iets meegedaan. Voor de documentaire heb ik research gedaan.  Vervolgens heb ik afgestemd of mensen één en ander wilden en ook konden vertellen.”

De lezing op 2 mei is niet de eerste die Peter Sasburg verzorgt: Hij doet dit al vanaf 2009 bij o.a. de ‘Oudheidkundige vereniging Medenblick’, andere historische verenigingen, seniorenbijeenkomsten en scholen.

Gevraagd waar zijn interesse in deze onderwerpen vandaan komt, antwoordt hij: “Ik ben opgegroeid in Benningboek. Mijn ouders zaten in het verzet. Zij hebben mij geïnspireerd om boeken, tijdschriften en films te gaan maken over de jaren ‘40-‘45 in West-Friesland. Verzet, daar was moed nodig. Waarom deden ze wàt ze deden? Dat boeit mij! We moeten de jeugd stimuleren  na te denken over wat oorlog betekent! Wat houdt  vrede en vrijheid in  eigen omgeving in? Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan meer tolerantie en veiligheid in onze samenleving!”

Deze boeiende avond in de Bonifaciuskerk (Medemblik) begint om 20.00 uur. Het programma duurt ongeveer  anderhalf uur met nabespreking en eventueel een glaasje of kopje. De toegang is vrij, maar na afloop kan men een vrijwillige bijdrage geven  voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Reageren via facebook