Medemblik Actueel.

Aantal werklozen West-Friesland daalt gestaag

REGIO – De daling van de werkloosheid heeft in maart verder doorgezet. In de derde maand van het jaar waren er 357.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 357.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 3.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een afname van het aantal WW-uitkeringen naar 327.000 eind februari.

Regio West-Friesland

Op het eerste gezicht lijken er weinig verschillen te zijn, maar de verschillen per gemeente zijn fors. Zo zijn er in Drechterland 253 mensen (2,5 procent) met een uitkering, terwijl dat er in Hoorn 1.331 zijn (3,5 procent).

Reageren via facebook