Medemblik Actueel.

Het windpark Fryslân gezien vanaf de Afsluitdijk
Regionieuws

Provincie Friesland gaat 89 windmolens in IJsselmeer plaatsen

MEDEMBLIK – Het zicht gaat er niet beter van worden nu de plannen van de Provincie Friesland om 89 grote windmolens in het IJsselmeer te gaan plaatsen definitief zijn geworden, zeker nu er in de Wieringermeer ook een honderdtal windmolens geplaatst gaan worden door de NUON.

Het Windpark Fryslân is goed voor een totaal vermogen van 320 Megawatt en verzorgd de energiebehoefte voor 340.000 huishoudens in Friesland. Met een onderlinge afstand van 660 meter zal het Windpark Fryslân ook vanuit Medemblik duidelijk zichtbaar gaan worden.

De precieze locatie van Windpark Fryslân is het resultaat van veel passen en meten. Er moest rekening gehouden worden met verschillende vaarroutes, de visserij, met vliegroutes, het schietgebied van Defensie, het stiltegebied Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen, de gewenste capaciteit, de monumentale en toeristisch belangrijke Afsluitdijk, de belangen van de watersport, het toerisme in Friesland en nog veel meer.

Windmolens ten zuiden van de Afsluitdijk

Het Windpark Fryslân komt ten zuiden van de Afsluitdijk in het IJsselmeer en start bij Breezanddijk waarna deze zich over een groot gebied van het IJsselmeer zal gaan uitstrekken. In de beginfase van het project is ook overwogen Windpark Fryslân te integreren met de Afsluitdijk. Dat stuitte op veel bezwaren. Een windpark op de dijk heeft onvoldoende capaciteit, vormt een barrière voor trekvogels en vleermuizen en is strijdig met het stiltegebied Waddenzee. Ook de veiligheid van het verkeer op de dijk en van de dijk zelf zijn daarbij in het geding, evenals de toeristische aantrekkelijkheid van de dijk.

Reageren via facebook