Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik kiest voor aardgasloze nieuwbouw

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik kiest voor aardgasvrije en (bijna) energie neutrale nieuwbouw. Dit past binnen de doelstellingen van het programma Duurzaamheid dat vorige maand door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beschrijft onder andere de doelen voor warmtetransitie. Een van die doelen is dat de helft van alle woningen per 2035 gasloos moet zijn. Aardgasloze nieuwbouwwoningen zijn een belangrijke en logische stap om dit te kunnen realiseren.  

Nieuwe woningen worden daarom toekomstbestendig, zonder aardgas ontwikkeld. Bij gronduitgifte aan ontwikkelaars en particulieren is aansluiting op het gasnet niet meer gewenst, omdat Nederland in de toekomst van het aardgas af gaat. Dit collegebesluit is tot stand gekomen door participatie en samenwerking met stakeholders.

Nieuwbouwwoningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik, SEW-terrein in Nibbixwoud en een deel van de woningen op de Tripkouw worden al niet meer op het aardgasnet aangesloten. Dit voorkomt dubbele lasten voor de toekomstige eigenaren. Zij hoeven niet eerst te betalen voor een gasaansluiting om vervolgens extra te moeten investeren voor een verbouwing tot een gasloze woning.

Een gasloze woning is nog geen energie-neutrale woning. Medemblik kiest voor toekomst gericht ontwikkelen. Energiezuinig en comfortabel. Daarom stuurt Medemblik aan op minimaal 50% lagere EPC dan het huidige bouwbesluit vraagt. Bij nieuwbouwwoningen is energie-neutraliteit namelijk makkelijker en kosten effectiever te realiseren. Verschillende technieken kunnen eenvoudig tijdens de bouw worden gecombineerd. 

Kennissessies

Waar Medemblik geen eigen gronden bezit, gaat zij actief met ontwikkelaars in overleg om aardgasloze en energiezuinige woningbouw te stimuleren. Via speciale kennissessies wil Medemblik marktpartijen en particulieren aansporen gasloos en energiearm te bouwen. In gebieden waar Medemblik zelf grondeigenaar is, informeert de gemeente de toekomstige bewoners en ondernemers. We nemen ze in het proces van aardgasloos en energiearm bouwen van nieuwe woningen.

De eerste kennissessie Gasloos en energieneutraal bouwen vindt plaats op 29 januari van 12.00 tot 13.30 uur op het gemeentehuis, Dick Ketlaan 21 te Wognum. Deze sessie is bedoeld voor projectontwikkelaars, aannemers, architecten, installateurs, ZZp-ers, etc. Aanmelden kan via een mail aan info@medemblik.nl o.v.v kennissessie 29 januari.

Reageren via facebook