PvdA uit zorgen over lichtvervuiling kassenbouw en Microsoft Wieringermeer

MIDDENMEER – De PvdA-fractie van Hollands Kroon uit haar zorgen over de voortdurende overschrijding van de hoeveelheid licht die de kassen ’s avonds en ’s nachts mogen uitstoten. Maar ook de vestiging van Microsoft en de enorme hoeveelheid licht die het bedrijf uitstoot voor de beveiliging in de nachten baart de PvdA-fractie grote zorgen.

Zij hebben diverse klachten ontvangen van lichtoverlast en niet alleen van de inwoners van Hollands Kroon zelf maar ook vanuit de gemeente Medemblik en zelfs uit Schagen waar de lichtuitstoot tijdens vochtige weersomstandigheden goed te zien is.

Enkele jaren geleden is tijdens een zware storm die toen over het kassengebied in de Wieringermeer trok veel schade ontstaan aan de kassen, vooral de beglazing van de kassen heeft het toen zwaar moeten ontgelden, deze zijn vrijwel direct vervangen maar de gordijnen die de bedrijven na zondsondergang dicht moeten doen zijn bij lange na niet allemaal vervangen. De PvdA heeft het college van Hollands Kroon hier meerdere malen op gewezen en om actie gevraagd, tot op heden zonder succes.

Ze komen nu met een zestal vragen richting het college:

  1. Wat is de bron/oorzaak van de huidige lichtvervuiling?
  2. Welke voorwaarden/afspraken met de ondernemers zijn gemaakt/vastgelegd?
  3. Heeft de gemeente voldoende controle over het naleven van afspraken m.b.t. lichtvervuiling?
  4. Op welke onderdelen is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving?
  5. Welke rol speelt de RUD?
  6. Welke maatregelen kan de gemeente treffen?

De PvdA is van mening dat er weinig draagvlak meer is voor grootschalige kassencomplexen als de gemaakte afspraken over verduistering massaal genegeerd worden door de bedrijven. Behalve dat de fauna enorme hinder ondervind en zelfs vogels en andere dieren die vooral ’s nachts actief zijn gestrest raken door de hoeveelheid licht is al langer een bekend gegeven maar de PvdA vind dat juist rust en ruimte één van de kwaliteiten van de gemeente Hollands Kroon is.

Het college heeft twee weken om te reageren op de vragen van de PvdA Hollands Kroon