Triversum en GGZ Noord-Holland-Noord gaan fuseren

REGIO – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag om te mogen fuseren 16 november jongstleden goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 2018 bundelen Triversum en GGZ NHN, na zorgvuldige voorbereiding, de krachten en gaan verder als één organisatie. Hierdoor worden de gezamenlijke cliënten – en hun naasten – nog beter geholpen. Voor medewerkers ontstaat een organisatie waar expertise en oplossingen snel beschikbaar zijn.

Zorginhoudelijke verbeteringen

“We zijn ervan overtuigd dat we samen een aantal belangrijke zorginhoudelijke verbeteringen kunnen doorvoeren in de regio,” aldus Marijke van Putten, bestuurder van GGZ NHN. “We willen de zorgverlening verder ontschotten en investeren in specialistische ambulante hulp, kennisdeling en ontwikkeling.”

Eén logische keten

De nieuwe organisatie vormt één logische keten in de specialistische GGZ en kan daarmee de huidige scheiding tussen jeugd- en volwassenen-GGZ beter organiseren. De wijkgerichte werkwijze biedt een integraal aanbod voor jeugd en volwassenen en draagt bij aan de realisatie van de ambitie om gezinnen vanuit één team te helpen.

Ambulantisering

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ is verregaande ambulantisering een speerpunt. Guy Berden, bestuurder Triversum: “Intensivering van ambulante behandelingen moet leiden tot afname van opnames en opnameduur en vergroot daarmee het aantal cliënten dat we kunnen helpen in hun eigen omgeving. Daarnaast helpen nieuwe – digitale – oplossingen en middelen ons om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten.”

Naamgeving

De naam van de samengevoegde organisatie wordt ‘GGZ Noord-Holland-Noord’. Onder deze overkoepelende naam blijft de divisie ‘Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie’ bestaan.

Voordeel

Van Putten noemt de continuïteit van zorg als belangrijk voordeel: “De fusie biedt een uitgesproken kans om een vloeiende overgang tussen hulp aan jeugdigen en volwassenen te realiseren, en hierdoor een bredere bijdrage te leveren aan het herstel van onze cliënten. Ook de kortere lijnen die ontstaan tussen de volwassenen- en jeugd GGZ leveren veel voordeel op voor gezinnen waarin meerdere zorgvragen leven.”

Reageren via facebook