Medemblik Actueel.

Meneer en mervouw Mellema samen met wethouder Harry Nederpelt die een mantelzorgcomplement kwam brengen (Foto: HBP Media)

Medemblik wil positie mantelzorgers verbeteren

MEDEMBLIK – De mantelzorger is anno 2017 een onmisbare factor voor velen, veel al oudere mensen, die langer thuis willen blijven wonen en dit zonder zorg niet kunnen. Door het inzetten van mantelzorgers hoeft er minder beroep te worden gedaan op de duurdere professionele zorg.  Medemblik wil om de positie van deze groep te verbeteren en om te zorgen dat zij de zorg die zij verlenen langer vol kunnen houden met een plan van aanpak komen.

In dit plan zijn 4 stappen opgenomen:

  1. Vinden & informeren: het vinden van mensen die mantelzorg verlenen is een voorwaarde om mantelzorgondersteuning adequaat te kunnen inzetten. Daarnaast is optimalisatie van de informatievoorziening belangrijk.
  2. Oog voor mantelzorg & verbinden: de samenwerking tussen zorgvrager, professionals, informele zorgverleners en (zorg)aanbieders beter vormgeven. Een goede afstemming op organisatie- maar ook op individueel niveau is van belang om goed te kunnen verbinden (en versterken).
  3. Versterken & verlichten: het op maat ondersteunen van mantelzorgers én zorgvrijwilligers. Zodat zij op hun eigen manier kunnen (blijven) zorgen, voldoening blijven halen uit wat zij doen en dit ook volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun zorgtaken, kunnen bovendien hun rol goed en naar tevredenheid blijven vervullen.
  4. Waarderen: de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers verbeteren. Samen met de verbinding met de professionele zorg is het, ook in het kader van waardering, noodzakelijk dat mantelzorgers gezien én gehoord worden.

In 2019 zal er een evaluatie gaan plaatsvinden.

 

Reageren via facebook