11.7 C
Medemblik
24 mei 2020 07:32
Medemblik Actueel.

Geen motorcrossterrein Kop Noord-Holland, te grote financiële risico’s

MIDDENMEER – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2013 met een aantal voorwaarden opgelegd aan de ontwikkelaar van het motorcrossterrein Groetweg/Alkmaarseweg in MIddenmeer op het gebied van geluidsoverlast de bereidheid uitgesproken om daar een permanent motorcrossterrein te ontwikkelen. |De Motorsportfederatie kreeg toen opdracht om een businessplan te laten uitwerken waarna het college met dit plan terug zou komen naar de gemeenteraad met een besluit.

NHGS Phoenix, de stichting achter het motorcrossterrein is toen direct aan de slag gegaan met het opstellen van een businessplan, het maken van ontwerpen en de voorberereidingen te starten die horen bij een bestemmingsplanprocedure. Na de laatste informatiebijeenkomst in 2014 werd het erg stil rondom de stichting die ruim een jaar zonder adviseur zat en zonder al teveel succes het proces heeft voortgezet.

Eind 2015 kwam er een nieuwe adviseur waarna de discussie over wie het bevoegd gezag is over het terrein om de broodnodige vergunning af te geven, de gemeente Hollands Kroon of de Provincie Noord-Holland, na onderzoek bleek dat de gemeente Hollands Kroon deze vergunning moet afgeven. Vanaf het begin is de stichting duidelijk gemaakt dat aankloppen bij de gemeente om een zak met geld uit den boze is en ook dat er vaart moet worden gemaakt met de voortgang van het project.

Nu blijkt na onderzoek door het RUD dat er geen positief geluidsonderzoek kan worden afgegeven en ook dat het businessplan aan alle kanten rammelt, zo was in de eerste versie van het businessplan de financiën niet volledig en bij een tweede verbeterde versie wordt er vanuit gegaan dat de grond wordt gekocht door een bank maar deze bank eist van de overheid, lees Hollands Kroon, een garantie van 250.000 euro en ook van de Stichting Waarborgfonds Sport een garantie van 250.000 euro.

Het college van Hollands Kroon heeft daarom besloten om het businessplan als onvoldoende te bestempelen, zo was de crowdfunding waarop het plan deels is gebasseerd een onzekere post, is e financiering gebaseerd op een vierjarig rentevaste termijn waardoor er een renterisico gaat onstaan maar ook dis het plan gebaseerd op enkel en alleen de aankop van de grond en niet op de bedrijfsvoering van een motorsportvereniging.

Zo is de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport bij een eventueel faillissement verantwoordelijk voor het terrein die dan weer in origine staat terug moet worden gebracht en daar hangt een fors prijskaartje aan.

Hollands Kroon zegt in een reactie: “Wij denken al het mogelijke gedaan te hebben om tot een positief resultaat te komen met betrekking tot het realiseren van een motorcrosslocatie in onze gemeente. Dat dit niet is gelukt betreuren wij. Wat ons betreft is het niet verstandig om het traject op basis van de beschikbare gegevens nu voort te zetten. Wij hebben de stichting van ons standpunt op de hoogte gebracht, evenals de provincie en de omliggende gemeenten. De Stichting neemt de opmerkingen van de gemeente ter harte en gaat werken aan oplossingen.

Het is nog onduidelijk wat de stichting NHGS Phoenix gaat doen na deze afwijzing door de gemeente Hollands Kroon

Reageren via facebook