Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Medemblik zoekt deze vier personen die met de noorderzon zijn vertrokken

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Medemblik staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderstaande personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP) en te registreren in de landelijke Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Uitschrijving vindt plaats volgens  artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP.

  • Antończyk, P.S.; 13-08-1971
  • Radom, A.E.; 23-12-1988
  • O’Brien, D.O.F. 09-12-1952
  • Dekker, P.G.; 25-04-1980      

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met het taakveld burgerzaken, 0229-856000.

Procedure

Bezwaar

Als u het niet een bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Reageren via facebook