Medemblik Actueel.

Foto: HBP Media
Foto: HBP Media
Medemblik

Medemblik trekt de knip voor Medemblikker musea

MEDEMBLIK – Wanneer de gemeenteraad van Medemblik instemt met een voorstel van burgemeester en wethouders ontvangen kasteel Radboud, het Bakkerijmuseum en het stoommachinemuseum de komende jaren meer subsidie.

In 2016 trokken de drie Medemblikker musea bij de gemeente aan de bel. De musea hebben financiële- en organisatorische problemen. Hoewel de problemen al langere tijd spelen, worden ze steeds nijpender. Zonder maatregelen staat de continuïteit op het spel.

In nauwe samenwerking met de besturen van de musea in Medemblik zijn nieuwe plannen tot stand gekomen. De besturen zijn enthousiast. Het bestuur van kasteel Radboud ziet de financiële injectie als een reddingsboei. Door uitvoering van de plannen die nu zijn opgesteld komen de musea in hun eigen kracht te staan. Daardoor worden ze toekomstbestendig.

Over de periode 2018 tot en met 2021 ontvangen de musea elk jaar 52.000 euro extra. Als de raad akkoord gaat, stelt de gemeente bovendien een incidenteel investeringsbedrag beschikbaar van 736.000 euro. Kasteel Radboud krijgt daarvan 227.000 euro, het Bakkerijmuseum ontvangt 250.000 euro en het Stoommachinemuseum 259.000 euro.

Met deze financiële gemeentelijke injectie kunnen de musea verschillende investeringen doen. Deze moeten de aantrekkelijkheid bevorderen en daarmee meer bezoekers genereren.

Reageren via facebook