Medemblik Actueel.

De gemeenteraad van Medemblik (archieffoto)
Politiek

Gemeenteraad Medemblik last extra vergadering in om CAW problemen

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik komt eerder terug van vakantie om op 7 september tijdens een extra ingelaste raadsvergadering zich te buigen over de memo van het CAW waarin zij vergaande beslissingen hebben genomen zonder hier de gemeenteraden van op de hoogte te stellen.

Het CAW heeft op eigen houtje besloten dat vanaf 1 oktober grofvuil dat bij de bewoners thuis moet worden opgehaald voor moet worden betaald. Twintig euro per keer dat iemand grofvuil laat ophalen.  Dit besluit heeft binnen West-Friesland veel kwaad bloed gezet bij de inwoners en ook bij de politiek in West-Friesland.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten floot hierop het CAW terug. Reinier Kunst medewerker belastingzaken bij de VNG zegt in een reactie: ” Alle heffingsmaatstaven moeten in de verordening staan, anders kan niet over gegaan worden tot heffing. Daarbij komt dat de Raad de verordening moet vaststellen anders is deze niet rechtsgeldig. Als de bevoegdheid niet is gedelegeerd, kan de GR dus inderdaad niet zomaar zonder tussenkomst van de Raad bepalen voor het ophalen van grofvuil  20,- in rekening te brengen. De heffingsmaatstaf moet dus eerst in de verordening opgenomen worden en deze moet dan opnieuw vastgesteld worden door de Raad, vooropgesteld natuurlijk dat de Raad hiermee in kan stemmen.

Binnen de politiek is dit jaar nog een motie aangenomen om te onderzoeken of het CAW kan worden opgeheven. De druppel was het instemmen met het salaris van de nieuwe HVC directeur die nu boven de wettelijke norm verdiend.

 

Reageren via facebook