Medemblik Actueel.

Foto: Pascal van As / Medemblik Actueel

Vitale kernen Medemblik – Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is samen met bewoners en de kernraden bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik.

In Medemblik zijn 554 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 165 meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 30 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

Leefbaarheid:

Vraag 1: Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern?

 1. Heel betrokken: 35%
 2. Enigzins betrokken: 52%
 3. Nauwelijks betrokken: 9%
 4. Niet betrokken: 4%

Vraag 2: Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving?

 1. (Zeer) prettig: 91%
 2. Niet prettig, niet onprettig: 9%
 3. (Zeer) onprettig: nvt.

Vraag 3: is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?

 • Vooruit gegaan: 18%
 • Gelijk gebleven: 69%
 • Achteruit gegaan: 13%

Stellingen

Stelling 1: De mensen gaan in deze kern op een prettige wijze met elkaar om:

 1. (Helemaal) mee eens: 60%
 2. Neutraal: 32%
 3. (Helemaal) mee oneens: 8%

Stelling 2: Als je in deze kern woont heb je het getroffen:

 1. (Helemaal) mee eens: 59%
 2. Neutraal: 35%
 3. (Helemaal) mee oneens: 7%

Stelling 3: Dit is een kern met met veel saamhorigheid:

 1. (Helemaal) mee eens: 40%
 2. Neutraal: 43%
 3. (Helemaal) mee oneens: 17%

Stelling 4: Indien mogelijk verhuis ik uit deze kern:

 1. (Helemaal) mee eens: nvt
 2. Neutraal: 17%
 3. (Helemaal) mee oneens: 79%

Stelling 5: De mensen in deze kern kennen elkaar nauwelijks:

 1. (Helemaal) mee eens: 8%
 2. Neutraal: 28%
 3. (Helemaal) mee oneens: 63%

Inwoners die de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen Medemblik verhuizen, verhuizen het liefst naar:

 1. Bestaande bouw (koop): 31%
 2. Huurwoning: 19%
 3. Nieuwbouw (koop): 37%
 4. Seniorenwoning: 17%
 5. Starterswoning (koop): 0%
 6. Verzorgingstehuis: 0%
 7. Anders: 15%
 8. Weet ik nog niet: 6%

Voorzieningen

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor de voorzieningen in hun woonomgeving. 32% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om voorzieningen voor kinderen en jongeren en winkels

Vraag: Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?

 1. Ja, één keer of vaker per week: nvt.
 2. Ja, één tot drie keer in de maand: nvt.
 3. Ja, een aantal keer per jaar: 6%
 4. Nee, nooit: 63%
 5. Mijn kern heeft geen dorpshuis: 26%

Vraag: In hoeverre bent u het eens me de volgende stellingen?

Stelling 1: Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan:

 1. Eens: 69%
 2. Neutraal: 23%
 3. Oneens: 8%

Stelling 2: Mijn sociale leven speelt zich vooral af in mijn eigen kern:

 1. Eens: 51%
 2. Neutraal: 23%
 3. Oneens: 26%

Stelling 3: Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt:

 1. Eens: 14%
 2. Neutraal: 28%
 3. Oneens: 58%

Reageren via facebook