Medemblik Actueel.

Algemeen

Hulp bij het vinden van de weg naar zorg en ondersteuning

MEDEMBLIK – Inwoners van onze gemeente  kunnen bij een keukentafelgesprek of hulpvraag een beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is iemand die kan helpen om de weg te vinden naar zorg en ondersteuning.

De CDA fractieleden Claudia Selders en Els van den Bosch hebben veel gesprekken gevoerd met  inwoners, zorgverleners en zorgondernemers.  Hieruit blijkt dat dit belangrijke aspect onvoldoende onder de aandacht wordt gebracht. Deze conclusie wordt ondersteund door de uitkomsten van de cliënt ervaringsonderzoeken waarvan wij recent de uitkomst hebben ontvangen.
Van den Bosch: “Bij het cliënt ervaringsonderzoek WMO blijkt dat een op de drie cliënten is gewezen op de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Bij het  cliënt ervaringsonderzoek jeugd is een op de tien cliënten hierop gewezen.

Selders: “Wanneer de inwoners eenmaal ondersteuning hebben, blijkt het sterke punt de kwaliteit van de begeleiding en de benadering van de hulpverlening. Er is vertrouwen in de expertise van de hulpverlening. Maar de toegang  tot zorg en het contact met de gemeente worden soms als moeizaam ervaren.”  De CDA fractieleden verwachten dat ondersteuning kan leiden tot verbetering en stellen daarom raadsvragen aan het college.

Selders informeert op welke manier het college denkt  te gaan realiseren, dat er bij iedere hulpvraag of keukentafelgesprek wordt gewezen op de mogelijkheid tot het inschakelen van een cliënt ondersteuner en of er ook wordt  gestimuleerd, dat hulpvragers hier  gebruik van gaan maken.  

Van den Bosch wijst tot slot op de belangrijke rol die schoolmaatschappelijk werkers kunnen vervullen.  Sinds de decentralisaties zijn de fte’s van schoolmaatschappelijk werkers uitgebreid. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen bij een hulpvraag voor kinderen en jongeren, om de weg te vinden naar de juiste zorg en ondersteuning.” Wij hebben geconcludeerd dat dit nauwelijks bekend is bij ouders van schoolgaande kinderen.“

Reageer op dit onderwerp