Medemblik Actueel.

De Jozefschool in Medemblik
Politiek

Ria Manshanden(GL): ‘gebruik toch je gezond verstand’

MEDEMBLIK – Het lijkt zo logisch als het om ingewikkelde beslissingen gaat gewoon je gezonde verstand te gebruiken. Nou dat is het dus niet. Met stijgende verbazing heb ik aangehoord hoe de meeste raadsleden, van links tot rechts besloten over de St. Jozef school te Medemblik. Wat is het geval. Deze school heeft een lokaal tekort. Op korte afstand zijn twee scholen die lokalen over hebben. Dus het lijkt redelijk om deze leerlingen tijdelijk onder te brengen in een van deze lokalen, tot de nieuwbouw van de St. Jozef school af is.

Het gaat om 4 jaar. Je kunt bij wijze van spreken ieder jaar een andere groep daar onderbrengen. Het college stelde anders voor. Ze willen een krediet uittrekken van 160.000 E voor een noodlokaal. De meeste partijen vonden dat een goed idee. Ik vond het verspilling van geld en daarbij verspilling van ruimte en materialen, daarbij kost het 4 jaar lang extra energie en andere huisvestingslasten.

Die 160.000 E zou je kunnen gebruiken voor zonnepanelen op diverse scholen. D66, PWF, Bamm en de VVD dachten daar hetzelfde over, maar daarmee hadden we geen meerderheid, dus gaat dit door. Wat is er met ons gebeurd dat we dit soort natuurlijke zuinigheid niet meer hebben ? Zowel het schoolbestuur, de leerkrachten als de ouders wilden niet tijdelijk naar een andere school. Dat lijkt mij logisch, zij zetten hoog in. Van ons mag een andere objectievere blik verwacht worden.

Dat het niet goed zou zijn voor de leerlingen en de betreffende leerkracht is een wel heel subjectief argument en niet duidelijk onderbouwd. Alle partijen hebben de mond vol over duurzaamheid, maar als het om dit soort keuzes gaat laten ze duurzame beslissingen liggen en kiezen ze voor korte termijn oplossingen.

Daarbij vind ik ook dat je leerlingen op deze wijze niet leert zuinig te zijn en ook niet wat echte duurzaamheid is.

Reageren via facebook