Ontwerpbestemmingsplan SEW-terrein Nibbixwoud

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan : SEW-terrein Nibbixwoud” met ingang van 8 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Beschrijving

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal zestig koop- en huurwoningen met bijbehorende ontsluitingwegen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. De locatie van het plan is gelegen op de voormalige SEW sportvelden en wordt ontwikkeld in twee fases; eerst de zuidzijde en vervolgens de noordzijde.

Procedure, Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u met ingang van 8 mei 2017 op de volgende manieren inzien:

  • Het ontwerpbestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.BPKSEWNIB-ON01. Het betreft het ontwerpbestemmingsplan met de datum 24 april 2017.
  • Hier kunt u het bestemmingsplan openen met de viewer (SEW-terrein Nibbixwoud).
  • Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze moet u indienen in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. U kunt dat op de volgende manieren doen:

  • Een schriftelijke zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Medemblik. Een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze sturen naar Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-17-004351.
  • Een mondelinge zienswijze indienen. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Wij wijzen u erop dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend. U kunt uw schriftelijke zienswijze wel als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

Degene die een zienswijze indient, ontvangt een ontvangstbevestiging met een uitleg over het vervolg van de procedure.

Reageren via facebook