Dodenherdenking 2017 Abbekerk – Lambertschaag

ABBEKERK/LAMBERTSCHAAG – Het begin van de maand mei is traditioneel het toneel van de herdenkingen gevallenen van oorlogsslachtoffers vanaf de tweede wereld oorlog.

Op 4 mei staat ons land als goede traditie stil bij diegenen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, met als hoogtepunt de herdenking op De Dam te Amsterdam.

Eigen oorlogsmonument

Sinds 2015 beschikt Abbekerk-Lambertschaag over een eigen oorlogsmonument, bij de ingang van de begraafplaats van Abbekerk. Hierdoor wordt het voor belangstellenden mogelijk om ook lokaal de gevallenen te herdenken, gelijk vorig jaar!

Wilt u ook stil staan bij onze vrijheid, waar wij ons allen iedere dag weer voor inzetten, en hen herdenken die hun leven lieten voor die vrijheid, waaronder onze eigen collega’s?

Programma 4 mei:

  • 18:00 uur Vlag halfstok
  • 19:45 uur Verzamelen bij oorlogsmonument
  • 20:00 uur Twee minuten stilte
  • 20:05 uur In memoriam
  • 20:10 uur Defile, leggen van bloemen
  • 20:30 uur Einde herdenking
  • 21:00 uur Vlag neerhalen

Graag nodigt het 4/5 mei-comité Abbekerk-Lambertschaag u uit aanwezig te zijn bij deze herdenking. Dit jaar met een special spreker, dhr. De Waard.

Dhr. de Waard is geboren op 31 december 1927 en is opgegroeid in een gezin die het een en ander heeft meegemaakt in de Tweede Wereld oorlog. Maar ook daarna toen hij werd uitgezonden naar Ned. Indie als militair en tot 1978 diende bij de Koninklijke Marine als beroepsmilitair.

Reageren via facebook