PvdA heeft grote zorgen over nieuwe dienstregeling NS voor West-Friesland

REGIO – De Statenfractie van de PvdA in Noord-Holland heeft vandaag vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) naar aanleiding van de plannen die onlangs door de NS zijn voorbereid voor de dienstregeling van 2018. Door de  aangepaste dienstregeling zullen volgens de fractie o.a. directe aansluitingen verloren gaan en zal de wachttijd voor overstappende reizigers aanzienlijk toenemen.

De invoering van Hoogfrequent Spoorvervoer door de NS zal in 2018 starten op de corridor Amsterdam – Eindhoven. Hierbij zullen dan 6 in plaats van 4 intercity’s per uur en per richting op dit traject gaan rijden. Echter, het doortrekken van een aantal intercity’s van Eindhoven –Amsterdam naar Hoorn-Enkhuizen betekent onder andere dat de Sprinter op de Kennemerlijn Hoorn – Alkmaar – Haarlem – Amsterdam met een kwartier wordt verschoven. Hierdoor gaat de structurele aansluiting in Alkmaar op de Intercity Den Helder – Amsterdam – Nijmegen verloren.

Tevens krijgen veel trein- en busreizigers in de regio door de aangepaste dienstregeling te maken met veel langere overstaptijden. Als gevolg van de verschuiving van de treintijden vertrekken de treinen naar Amsterdam en Alkmaar straks niet meer tegelijk vanaf station Hoorn waardoor de overstaptijd voor busreizigers verlengd wordt naar minstens 16 minuten. Ook de overstaptijd van reizigers die op Hoorn overstappen van de Intercity uit de richting Enkhuizen op de Sprinter richting Purmerend en Zaandam neemt toe van 13 naar maar liefst 26 minuten!

Indiener Nico Papineau Salm: “Door deze nieuwe dienstregeling gaan sommige directe aansluitingen verloren en worden passagiers gedwongen veel langer op hun aansluiting te wachten. Dit zal voor grote aantallen scholieren en forenzen een enorme toename in hun dagelijkse reistijd betekenen.  Onze fractie maakt zich zorgen dat de bereikbaarheid van de kleine kernen en het voorzieningenniveau hierdoor verder onder druk komen te staan.”

Zijn fractiegenoot en mede-indiener Marieke van Duijn voegt daaraan toe: “Onze fractie heeft zich altijd sterk ingezet voor goed openbaar vervoer. Wij zien deze dienstregeling als een grote stap terug die een verslechtering van het vervoersaanbod tot gevolg heeft. Daarom hebben we GS o.a. gevraagd of ze de zorgen en oplossingen die onlangs zijn aangedragen door verschillende gemeenten in te brengen bij de MRA en de OV- en Spoortafel Noordvleugel.

Reageren via facebook