Medemblik Actueel.

Gezondheid Medemblik

Medemblik stelt uitvoeringsplan ‘Medemblik in Control of Alcohol & Drugs 2017’ vast

MEDEMBLIK – Het uitvoeringsprogramma Medemblik in Control of Alcohol & Drugs voor 2017 is vastgesteld. De geplande activiteiten worden de komende maanden uitgerold. Het uitvoeringsplan wordt in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd.

Het programma wordt uitgevoerd binnen de kaders van de kaderstellende notitie Medemblik in Control of Alcohol & Drugs 2016-2020. Er is gebruik gemaakt van de informatie van jongeren bij het opstellen van het lokale uitvoeringsplan. Raadsleden hebben een Denktank Drugs & Alcohol gevormd. Zij hebben gesprekken gevoerd met jongeren in diverse kernen van de gemeente en de input van deze gesprekken is meegenomen in het lokale uitvoeringsplan.

Lees ook: Hoe denken de jongeren van Medemblik over drugs?

Reageren via facebook