Medemblik Actueel.

Regionieuws

Vergunning Windpark WestFrisia verleend

ZWAAGDIJK – De provincie Noord-Holland heeft de omgevings- en watervergunning verleend voor Windpark Westfrisia. Deze vergunningen liggen van 9 maart tot en met 20 april 2017 ter inzage.

Windpark Westfrisia bestaat uit vijf windturbines en ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik. Provinciale Staten hebben op 6 februari 2017 het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Westfrisia’ vastgesteld.

Lees ook: Dossier Windmolens

Ter inzage                                                  

Het vaststellingsbesluit Inpassingsplan Windpark Westfrisia ligt met bijbehorende stukken, de watervergunning, de omgevingsvergunning en de vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier digitaal ter inzage vanaf 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 bij de het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. De stukken zijn op afspraak in te zien. Contactpersoon: Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331.Ook liggen de stukken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

De stukken staan vanaf 9 maart 2017 op https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.9927.IPWINDPRKWESTFR-VA01. Informatie over de procedure staat op de website van de provincie Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.

Reageren via facebook