Medemblik Actueel.

Algemeen

Medemblik constateert 4 belangrijke knelpunten bij hulp aan tienermoeders.

MEDEMBLIK – In de gemeente Medemblik zijn 8 op de 1000 meisjes een tienermoeder wat inhoud dat in de gemeente Medemblik tussen de 8 en 10 tienermoeders zijn. Deze tienermoeders worden door de gemeente Medemblik financieel ondersteunt via de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’van de belastingdienst of door de bijstand via WerkSaam.

Knelpunten

Silva Visser van de ChristenUnie in Medemblik wijst de gemeente Medemblik op rapporten van Siriz en JSO (Adviesbureau Sociaal Domein) die constateerden dat dit jaar dat er vier belangrijke knelpunten zijn rond de ondersteuning en zorg vanuit de gemeente aan jonge moeders:

  1. Tekort aan huisvesting
  2. Onvoldoende afstemming 18 en 18+
  3. Schotten in de financiering
  4. Onvoldoende integrale aanpak

Medemblik herkent zich in deze knelpunten en wijst erop dat deze niet enkel op lokaal niveau voorkomen maar een landelijk probleem is en niet alleen voor tienermoeders. Woordvoerster Yolanda van Helmond van de gemeente Medemblik zegt: ‘In de regio Westfriesland is aandacht voor de zorg voor 18-/18+. Hier zijn tienermoeders ook onderdeel van. De problematiek is te complex en te veelomvattend om dit als individuele gemeente op te pakken. Geprobeerd wordt om hier regionaal afspraken over te maken. De eerste gesprekken met instellingen, gemeenten en woningbouwverenigingen over 18-/18+ problematiek heeft in 2016 plaatsgevonden. In 2017 krijgt dit een vervolg.

Ook verwijst zij naar de afspraken die zijn gemaakt met scholen en opleidingscentra over het volgen van onderwijs voor deze groep jonge moeders. ‘Deze afspraken zijn gewaarborgd via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt(RMC) voor voortijdig schoolverlaters West-Friesland. ‘Zij dragen zorg voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Dit geldt niet alleen voor jonge moeders’, besluit Yolanda van Helmond.

Reageren via facebook