Windpark Westfrisia is een feit. Gedeputeerde Staten legt alle bezwaren naast zich neer.

HAARLEM – De Gedeputeerde Staten in Haarlem hebben de knoop doorgehakt en besloten dat er een vergunning gaat komen om ‘Windpark Westfrisia’ te realiseren ondanks dat de molens binnen 500 meter van de huizen komen te staan. In totaal komen er 5 molens van ruim 100 meter hoog

Medemblik blijft fel tegen komst windpark

Ondanks alles blijft Medemblik zich verzetten tegen de komst van dit windpark en blijft hopen dat de politiek van de Provincie Noord-Holland met gezond verstand een beslissing gaan nemen. Voor het CDA zit Andijkse Heleen Keur en voor de VVD zit Andijkse Andrea van Langen in de Provinciale Staten en beiden hebben altijd geroepen tegen de komst van het Windpark Westfrisia te zijn. Alles zal dus afhangen hoe zij gaan stemmen.

Lees ook ons dossier: Windmolens

Voldoet aan de eisen

Het plan past in het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland. Onderzocht is hoe er op de locatie een windpark ontwikkeld kan worden dat zo min mogelijk impact heeft op de omgeving. Alle woningen staan bijvoorbeeld op een afstand van 500 meter of verder van het beoogde windpark. Het inpassingsplan past in Provinciale Ruimtelijke Verordening en het voldoet aan de overige ruimtelijke criteria en milieuwetgeving, op het gebied van geluidhinder, slagschaduw, luchtkwaliteit (stof, geur), bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit en externe veiligheid. Het project betekent geen verstoring van de leefomgeving van planten en dieren en vormt ook geen bedreiging voor archeologische waarden, de waterhuishouding en wateraspecten. 

Overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden

Los van de ruimtelijke procedure, is er een participatietraject doorlopen waarbij de initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan met een vertegenwoordiging van de omwonenden over de financiële- en procesparticipatie in het project. De omwonenden worden ondersteund door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken (NLVOW). 

 

 

Reageren via facebook