16.6 C
Medemblik
4 juli 2020 00:30
Medemblik Actueel.

Zeilvereniging Bestevaer claimt deel Vooroever voor realisatie botenstalling

MEDEMBLIK – Waar nu in in de zomer nog vele inwoners van Medemblik er daar buiten genieten van de zon kan het binnenkort wel eens voorbij zijn met de pret. Zeilvereniging Bestevaer wil een groot deel van het grasveld bij de zwemkom aan het Vooroever zich toeëigenen om daar een stalling voor zeilboten te kunnen realiseren. Bestevaer denkt daar een oppervlakte van zeker 2500m² voor nodig te hebben. 

Tegen de regels

Dat er tegen de plannen van Bestevaer veel weerstand is ontstaan blijkt wel uit de diverse mensen die wij hebben gesproken over deze plannen en ook uit de brief die door 1 van de tegenstanders van dit plan aan de gemeenteraad is gestuurd.  In deze brief schrijft de klager: ,,In de algemene richtlijnen van het gebied wordt aangegeven dat er geen bebouwing meer wordt toegestaan. In de klankbordgroep is het voorstel van ‘de standtent’ besproken. Vanwege het feit dat het voor alle gebruikers en bezoekers van de Vooroever een toevoeging is, onder meer vanwege de noodzaak voor publieke toiletten, heeft men positief gereageerd op dit voorstel. In verband met de algemene richtlijn is daarom het voorstel om onder strikte voorwaarden een uitzondering te maken. De exploitanten zullen de bebouwing uitvoeren in een demontabel houten gebouw en de gemeente zal een overeenkomst sluiten voor een bepaalde tijd. Blijkt het concept niet te werken dan kan de strandtent zonder veel kosten worden afgebroken en blijven er geen sporen in de natuur achter.

De schrijver van de brief schrijft verder dat het plan van Bestevaer van een totaal andere orde is omdat zij het geclaimde deel wil gaan gebruiken voor opslag en als prive-terrein voor een kleine club en dat is tegen de regels.

De schrijver gaat verder door te stellen dat het wel heel vreemd is dat de gemeente Medemblik jaarlijks 45000 euro gemeenschapsgeld aan het Regattachemtrum betaald en dat een Medemblikse vereniging daar dan geen gebruik van kan maken. Maar ook het argument van Bestevaer dat de huidige faciliteiten te ver uit elkaar liggen is volgens de schrijver van de brief nog steeds geen redenen om gemeenschapsgrond te claimen. Het Regattacentrum en de huidige opslag liggen 600 meter bijelkaar vandaan, of zeven minuten lopen of 4 minuten fietsen. 

Met het argument dat de komst van de strandtent verplaatsing van het catamaranterrein noodzakelijk maakt noemt de inzender van de brief klinkklare onzin. In de brief schrijft hij: ,,Dit klopt niet omdat de strandtent slechts een gering deel van het totale oppervlakte in beslag gaat nemen. Het terrein is bovendien zeer ruim opgezet en slechts de helft van de plaatsen zijn verhuurd.

De inzender van de brief zal op 12 januari tijdens de commissievergadering verdere uitleg doen over zijn klachten.

Reageren via facebook