Medemblik Actueel.

De Nieuwstraat in Medemblik met een groot parkeerprobleem
Medemblik

Praat mee over de toekomst van de binnenstad van Medemblik

MEDEMBLIK – Het college heeft de centrumvisie voor de binnenstad van Medemblik, inclusief het uitvoeringsprogramma, op 2 augustus vastgesteld. Een heel mooi resultaat na een intensief traject van samenwerken. Graag nodigen wij u uit voor de presentatie op maandagavond 12 september.

CityWorks, het bureau dat de visie heeft opgesteld, geeft dan een presentatie over de centrumvisie, het maatregelenpakket en hoe we hier nu mee verder gaan. Rond 21.30 uur sluiten wij het formele gedeelte af en kunnen we nog even napraten.

In winkelgebieden vinden grote veranderingen plaats. E-commerce, vergrijzing, leegstand en het vervagen van grenzen tussen retail, horeca en dienstverlening zijn voorbeelden van de oorzaken daarvan. Daarnaast verandert het koopgedrag van consumenten: ze verwachten dat winkels via alle kanalen altijd toegankelijk zijn, men wil ‘beleving’ en lage prijzen. Om op deze veranderingen in te spelen heeft de gemeente Medemblik opdracht gegeven voor een Centrumvisie voor de binnenstad van Medemblik.

De stad Medemblik heeft het grootste aantal winkels van de gemeente Medemblik, voor zowel dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen. Het centrum heeft daarnaast een belangrijk recreatief profiel. De gemeente vindt daarom een sterke stadskern van groot belang. Het winkelgebied van de stad Medemblik moet dan ook klaar worden gemaakt voor de toekomst en de grote veranderingen die in de retail plaatsvinden. Hiervoor is een toekomstvisie op het centrum van Medemblik nodig, inclusief een duidelijke uitvoeringsagenda.

In samenspraak met de winkeliersvereniging van Medemblik (Mevo) en de horeca heeft de gemeente bureau CityWorks opdracht gegeven voor het opstellen van een Centrumvisie die in juni klaar moet zijn. Deze visie moet geen ‘bureaulade-boekje’ worden, maar een praktisch werkdocument dat breed gedragen wordt. Daarom organiseert de gemeente samen met CityWorks vier workshops voor winkeliers, de horeca, dorpsraden, vastgoedondernemers en de toeristische sector uit de stad Medemblik. De eerste twee workshops zijn positief ontvangen door alle partijen. In mei wordt een brede bijeenkomst georganiseerd om alle belanghebbenden op de hoogte te stellen van de centrumvisie.

Waar en wanneer?

  • Kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, Medemblik
  • Maandag 12 september, 20.00 – 22.00 uur

U bent van harte welkom!
Graag aanmelden via ondernemen@medemblik.nl.

Reageren via facebook