32.4 C
Medemblik
7 augustus 2020 15:12
Medemblik Actueel.

Paniek bij Clientenraad Omring over nieuwe bezuinigingen

MEDEMBLIK – Afgelopen maandag 23 mei heeft mevrouw Steltenpool-Visser van de Centrale Clientenraad van Omring namens het LOC (de landelijke clientenvertegenwoordiging)

15.000 handtekeningen aan tegen de voorgenomen bezuiniging in de zorg van staatssecretaris van Rijn. Ook stuurde de Clientenraad de staatsecretaris een brief waarin hun zorgen nog eens extra werden benadrukt. Deze brief werd ook gestuurd naar het Ministerie van VWS, Financiën, Actiz, LOC (landelijk vertegenwoordiging cliëntenraden), CDA kamerleden, landelijke CDA ouderenbonden en collega Centrale Cliënten Raden. Deze brief vindt u in zijn geheel onder aan deze pagina.

Afgelopen maandag heeft mevrouw Steltenpool-Visser naar de Tweede Kamer om 15.000 handtekeningen aan te bieden namens het LOC. Zij is de eerste spreker en zegt daar het volgende:

“Deze petitie is gestart, omdat we allemaal de basis van goede zorg willen beschermen. Die basis komt in het gevaar als we nog meer gaan bezuinigingen op de langdurige zorg. De ondergrens is bereikt. Wij willen niet meewerken aan de afbraak van de zorg voor onze ouderen. De afgelopen jaren stond het stoplicht binnen de zorg al op oranje, maar door deze bezuiniging zal het licht naar rood springen. U heeft als Kamer de macht in handen om deze ontwikkeling om te draaien. Om waardevolle zorg te realiseren voor degenen die dat nodig hebben. Schrap deze bezuiniging voor 2017 en investeer het geld in mensen”.

De brandbrief van de Clientenraad Omring

Namens alle cliënten van Omring, richt het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad zich tot u. Omring is, zoals u ongetwijfeld weet, een grote en vernieuwende zorgorganisatie, die actief is in de regio’s Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

De Centrale Cliëntenraad maakt zich, gericht naar de toekomst, grote zorgen over de financiële situatie van Omring. In 2016 is al een aanzienlijke korting opgelegd op het intramurale (ZZP-) tarief. Voor 2017 hangt daarnaast voor de sector nog steeds een macrokorting van € 250 miljoen boven de markt.

Een aantal heldere gegevens:

In 2016 werd een korting doorgevoerd van ca 1% op het tarief en was er minder compensatie voor de loonstijging. Al met al leverde dat een totale budgetdruk op van 2 %. Opmerkelijk is ook, dat Omring te maken kreeg met een aanzienlijke daling van het aantal indicaties voor ZZP 7 en 8, dit terwijl wij de zwaarte van de zorg voor cliënten eerder zagen toenemen dan afnemen.

Ondanks de korting en de daling van het aantal hogere ZZP’s, slaagde Omring erin om extra te investeren in kwaliteit, door het aanstellen van zo’n 15 kwaliteitsverpleegkundigen. Omring financiert dit uit een reductie van de overhead en het management.

Als CCR ondersteunen wij het programma Waardigheid en Trots en wij zijn bijzonder verheugd, dat de verpleeghuissector deze kwaliteitsimpuls krijgt. De extra gelden voor scholing van medewerkers en extra activiteiten voor onze cliënten zijn zeer welkom en zullen goed en verantwoord worden besteed. Onze cliëntenraden pakken de rol, die hen bij het maken van plannen voor de besteding van deze gelden is toebedeeld, enthousiast en voortvarend op. Vaak probeert men ook de lokale gemeenschap, zoals plaatselijke verenigingen en scholen, bij de activiteiten te betrekken.

Mede dankzij een toenemende inzet van vrijwilligers, familie en mantelzorg, slaagt Omring er nog steeds in om goede kwaliteit van zorg te bieden. Dat de tarieven krapper zijn geworden is daarbij een gegeven.

Met de korting die is aangekondigd voor 2017, komt de “ 24 uurs – bezetting” zwaar onder druk te staan. Wij verwachten een enorm negatief schokeffect binnen onze organisatie, hetgeen demotiverend kan gaan werken voor de medewerkers, voor de cliënten en hun familie. Deze korting zal echter wel grote vraagtekens zetten bij de geloofwaardigheid van het programma Waardigheid en Trots.

Namens de duizenden cliënten van Omring doen wij een dringend beroep op u, af te zien van deze voorgenomen korting. Hoogachtend,

Arie Epskamp, voorzitter
Kitty Steltenpool, penningmeester
Joop van der Zande, vicevoorzitter

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?