8.2 C
Medemblik
25 februari 2021 20:07
Medemblik Actueel.

Directeur HVC krijgt ruim boven Balkenendenorm

MEDEMBLIK – De Algemene Waterschaps Partij roept de gemeente Medemblik op om in verweer te komen tegen het te hoge salaris van de directeur van het HVC.

Sinds  januari 2013 is de nieuwe wet WNT (Wet Normering Topinkomenst) in werking en het AWP meent dan ook dat het salaris, € 260.000,- ,  van de directeur van het HVC niet meer in overeenstemmings is met de door deze wet voorgeschreven regels.  In deze wet mogen topfunctionarissen niet meer verdienen dan de WNT-norm, deze was in 2014 € 193.000,-  en in 2015 € 178.000,- inclusief vakantieuitkering,eindejaarsuitkering,pensioenbijdrage en bijkomende onkostenvergoedingen.

De Algemene Waterschaps Partij zegt: “De NV HVC kan worden beschouwd als semioverheidsbedrijf waar 46 gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van zijn dat huisvuil en slib verwerkt, en waar de directeur nauwelijk risico loopt.” Ook wijst de partij op de reeks van verliesgevende jaren die onder de er onder de huidige directeur sinds 2005 zijn geweest.  De directeur loopt geen risico omdat alle risico’s van de aflossing van de leningen/schulden bij de aangesloten gemeenten ligt. 

De Raad van Commissarissen heeft alleen vastgesteld dat de WNT niet op HVC van toepassing is en dat de met de directie gemaakte afspraken over de salarissen zijn gebasseerd op de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.  De Partij is het hier niet mee eens en zegt dat niet de Raad van Commissarrissen het uiteindelijke besluit neemt maar de aandeelhouders van HVC.

Lees ook ons dossier over HVC

De Algemene Waterschaps Partij hoopt dan ook dat het College van Medemblik bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van het HVC met grote klem zal aandringen bij de Raad van Commisssarrisen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden.

Politiek Medemblik furieus

De politiek in Medemblik is op zijn zacht gezegd furieus nu deze cijfers naar buiten zijn gekomen. Siem Zeilemaker van de PWF zegt in niet mis te verstane bewoording: ” Het is echt een grof schandaal dat, ondanks dat er normen gesteld zijn dit toch gebeurd. En dan met het smoesje dat de HVC daar niet onder zou vallen. Je hebt toch ook nog iets van “Normbesef” of “boerenverstand”? Echt schandalig!!.

Dirk Kuipers van de PvdA schrijft dat: ” De PvdA roept het college van Medemblik om samen met de andere gemeentes in West- Friesland een duidelijke oproep te doen het salaris van de directeur van de HVC te verlagen tot wat de Wet Normering Topinkomens aangeeft. Het salaris van de directeur is excessief hoog en staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld  het loon dat een vuilnisman verdient die ’s ochtends vroeg de weg op moet om het vuilnis op te halen. Het is naar de werknemers van HVC, maar vooral ook naar de inwoners van onze gemeentes die een aardig bedrag aan afvalstoffenheffing betalen,een goed signaal dat hier werk van gemaakt wordt!

Zelfs de VVD is niet blij met de beloning die de directeur van de HVC krijgt, Mark Raat fractievoorzitter van de VVD: “‘De VVD-fractie is verbaasd dat het salaris nog steeds niet aan de wettelijke norm van de WNT voldoet. Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Medemblik zich hier nog duidelijk tegen uitgesproken. Wij zullen wethouder Tigges, die Medemblik vertegenwoordigt in het bestuur van de HVC, vragen dit opnieuw aan de kaak te stellen. De HVC wordt voor een groot gedeelte financiert met belastinggeld, daarom horen zij zich aan deze wet te houden.’

En tot slot zegt Ria Manshanden van GroenLinks dat: “Dit salaris van de HVC topman ligt ver boven ‘de Balkenende norm’. GroenLinks gaat voor een economie van het genoeg en zeker niet voor een publieke sector waar aan topmensen salarissen  betaald worden boven de wettelijke norm. Wij vinden dit moreel verwerpelijk. Eens te meer blijkt hoe belangrijk het is dat lokale politici hier grip op krijgen. Nog niet zolang geleden heeft de raad van Medemblik over deze topsalarissen een motie aangenomen,door ons van harte ondersteund. Helaas heeft dit het tij nog niet kunnen keren. De raad van commissarissen stelden dat de salarisnormen ‘formeel’ niet voor het HVC gelden. Wij zijn benieuwd wat ze er ‘moreel’ van vinden.

Reageren via facebook