12.4 C
Medemblik
7 juli 2020 23:57
Medemblik Actueel.

Interview wethouder Joset Fit: ‘Iedereen doet ertoe’

Medemblik – Een goede baan opzeggen en kiezen voor de politiek. Joset Fit durfde het aan. In 2014 koos zij voor een politieke carriere als wethouder van de Gemeente Medemblik. Het was geen sprong in het diepe. Ze zwom al jaren met de polititieke stroom mee. Gek als zij is op water schroomt zij ook tegenstromen niet, maar ‘Harmonisatie is altijd het vertrekpunt.’

Joset (55) werd geboren in de Streek. De liefde bracht haar naar Medemblik. Daar is zij als een vis in het water. Naast een drukke baan in de Personeel & Organisatie was zij al jaren lid van Gemeentebelangen Medemblik waar zij ook op bestuurlijk niveau actief was. Ze overwoog een positie als wethouder al eerder, maar pas in 2014 achtte zij de tijd rijp. ‘Onze kinderen staan op eigen benen en ik was toe aan een nieuwe stap. Het maatschappelijk belang staat nu voorop.’

Omdenken voor optimale leefbaarheid

Medemblik kent drie wethouders: Hans Tigges, Harry Nederpelt en Joset Fit. Als enige dame vertegenwoordigt Joset de portefeuille ‘Leefbaarheid’. ‘Vanuit de gemeentelijke fusie en alle bezuinigingen van de laatste jaren bekijken we hoe we het voorzieningenniveau op peil kunnen houden binnen de 18 kernen die onze gemeente rijk is. Soms moeten we impopulaire maatregelen treffen, maar dit doen we nooit zonder de inwoners erbij te betrekken. Harmonisatie is altijd het vertrekpunt. Daarom voeren we nauw overleg met de dorps- en kernraden. Zij weten als geen ander wat er lokaal leeft. Dat er wordt bezuinigd en we anders met de beschikbare middelen om moeten gaan, is alom bekend. Dat vraagt om een stukje omdenken en inzet van de burgers zelf. Bottom up in plaats van vooral top down.

Samen kijken naar wat wél kan

Wethouder Joset Fit
Wethouder Joset Fit

Joset stapte niet in de meeste eenvoudige tijd het politieke landschap binnen. Na fusies en verregaande opschaling lijkt de gemeente verder van de burgers af te staan dan ooit. Toch ligt dat anders.

‘Juist in deze tijd vragen we om participatie van de inwoners. Initiatieven laten we graag van onderaf ontstaan. Wij faciliteren en regisseren, maar de burgers ontwikkelen de plannen zelf. Samen kijken we naar wat wél kan. Vanuit die integrale aanpak blijkt er vaak veel meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht.’ Als voorbeeld van een goed werkend burgerinitiatief noemt ze de natuurspeeltuin in het Kreekbos in Wognum . Een intensief traject dat door een goede relatie met de scholen en de initiatiefgroep tot een mooi concept heeft geleid. Zo hebben de kinderen uit Wognum de mooiste ontwerpen gemaakt en konden buurtbewoners hun ideeën delen tijdens meedenksessies. Met al deze ideeën gaat Ecologisch hoveniersbedrijf De Twee Heren nu aan de slag. Het streven is de speeltuin in de zomervakantie of het najaar aan te leggen.

Crowdfunding

Veel kranen worden dichtgedraaid. Bezuinigingen vanuit de provincie nopen de gemeente om subsidies af te bouwen. Geen makkelijke taak, maar ook daarvoor liggen de oplossingen om de hoek. ‘Onze gemeente is bedreven in samenwerken. Binnen, maar ook buiten de eigen grenzen. Met behoud van de waarde van elke kern ontstaan prachtige initiatieven. Ook crowdfunding neemt een vlucht. Denk aan het online platform Het Lukt Ons  en de Westfriese Uitdaging . Via deze kanalen zijn veel mooie projecten van de grond gekomen. Zonder subsidie en zonder inmenging van hogerhand. Denk bijvoorbeeld aan de groentekweekkas dat het RIBW vorig jaar opende bij de woonlocatie in Andijk. Daar wonen 25 mensen met een psychische achterstand. Via het Lukt Ons had de organisatie binnen drie weken het geld bij elkaar om dit te kunnen verwezenlijken. Schaarste prikkelt de creatieve geest van mensen. We worden inventiever en dat opent nieuwe deuren.

Vergrijzing en ontgroening

Leefbaarheid, het is een ruim begrip. Joset maakt het concreet. ‘We leven met 43.000 personen binnen onze gemeente. Voor alle leeftijdscategorieën willen we de regio interessant maken en houden. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Onze regio vergrijst en ontgroent. Daar spelen we op in. Door het onderwijs aan de arbeidsmarkt te koppelen creëren we meer educatiemogelijkheden en werkgelegenheid. Er liggen in dit gebied zo veel kansen voor jongeren. Maar ook voor kinderen en ouderen moeten er voldoende voorzieningen zijn. Denk aan consultatiebureaus, scholen, zorginstellingen, bibliotheken en sportaccommodaties. Ja, er zijn dependances gesloten of verhuisd, maar het is een misvatting dat voorzieningen alleen maar verdwijnen. We kijken hoe we een en ander praktischer kunnen inrichten door locaties samen te voegen of onder te brengen binnen een al bestaand gebouw. Van onderaf wordt vaak alleen gezien wat er verdwijnt. Het is belangrijk dat we overkoepelend leren kijken en zien wat er nog wél is en hoe instanties elkaar versterken. Zo zoeken we naar een combinatie van boeken, cultuur, muziek en educatie. Niet aangeboden vanuit één gebouw maar gefaciliteerd binnen bestaande mogelijkheden. Zo brengen we bibliotheken onder in schoolgebouwen en bieden we muziekonderwijs vanuit de scholen. Kinderen hoeven zich niet direct aan te sluiten bij een muziekschool maar maken binnen én buiten de lesuren kennis met muziek en cultuur. Zo blijft het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Zorg gericht op preventie

Ook de kanteling in de zorg blijft een belangrijk punt op de politieke agenda. Samen met de andere zes Westfriese gemeentes heeft Medemblik een effectief beleid ontwikkeld ten aanzien van effectief omgaan met inkoop en dergelijke. Binnen de kernen zijn wijkteams aangewezen om de juiste zorg te waarborgen. ‘Elk wijkteam heeft gespecialiseerde kennis in huis. Het team biedt zorg waar nodig is, maar werkt vooral ook preventief. Elk team heeft een maatschappelijk werker die ook op scholen op gezette tijden als vast aanspreekpunt aanwezig is. Zij bieden een veilige haven voor kinderen die hun verhaal kwijt willen.

Trots op Medemblik

Joset heeft veel baat bij haar ervaring in het bedrijfsleven. ‘Als P&O-er behartigde ik de belangen van mensen binnen een onderneming. Nu doe ik dat binnen de gemeente. Ook nu bevind ik me binnen een spanningsveld waar we voortdurend zoeken naar oplossingen. Binnen de spelregels is er veel ruimte voor eigen invulling én voor het maken van fouten. Daarvan leren we het meeste.

Het wethouderschap is meer dan een fulltime job. Drie avonden in de week vergaderingen is eerder regel dan uitzondering. Joset deinst er niet voor terug. ‘Ik zie het als een way of life. Het is keihard werken, maar het is zo mooi dat ik echt van betekenis kan zijn voor mijn leefomgeving.’

Joset noemt talloze voorbeelden en wapenfeiten, maar benadrukt het dynamische karakter van de politiek. ‘Ons werk is nooit af. De wereld is voortdurend in beweging. Ook in Medemblik, in de stad en de dorpen. Ons waterrijke gebied biedt volop kansen. Voor jong en oud. Laten we vooral trots zijn en dat ook uitdragen. Geef jezelf eens een schouderklopje. Elke inwoner telt. Iedereen doet ertoe.’

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?