Medemblik Actueel.

Politiek

Gemeente: klachten onderhoud parken Twisk ons niet bekend.

Twisk – Tijdens de laatste Dorpsraadvergadering van Twisk kwamen eruit het publiek klachten over het onderhoud van parken en groenstoken in Twisk naar boven. Vooral de kwaliteit van het maaien is bij velen een doorn in het oog. Waar vroeger veel aandacht het gras kort werd gemaakt wordt er tegenwoordig met een grofmazige maaier gewerkt om zo snel mogelijk klaar te zijn.

Lees ook: Medemblik komt 350.000 euro tekort voor groenonderhoud

Geert Mos van D66 is vanwege deze klachten in de pen geklommen en opheldering gevraagd bij de verantwoordelijke wethouder. Mos zegt: “Van bewoners wordt de laatste tijd – meer in het algemeen – vernomen dat onze groene omgeving er voorheen beter uitzag. De indruk is dat bezuinigingen hebben geleid tot minder kwaliteit. In het recente Groenbeheerplan zijn de kwaliteitsniveaus beschreven. De vraag komt op of consequent volgens die normen wordt gewerkt. Bij de behandeling van het Groenbeheerplan is gesteld dat in de begroting 2016 ca. € 350.000 minder beschikbaar is voor uit te besteden werk, maar dat het, o.a. door marktwerking, mogelijk blijft te voldoen aan de vastgestelde kwaliteit voor het groenonderhoud.

Rondom objecten en langs randen wordt begroeiing niet of te weinig meegenomen, afval wordt niet (tijdig) opgeruimd en kan soms in de sloot terechtkomen,” gaat Geert Mos verder. 

Het college herkent zich niet in de klachten die tijdens deze avond naar voren zijn gebracht, de gemeente zegt in een reactie dat: “In het kader van het IBOR(Integraal beheer openbare ruimte) beleidsplan is juli 2015 een objectieve schouw uitgevoerd. Alle items*¹ Groen scoren keurig een voldoende.

Uit de meldingen registratie blijkt dat het aantallen klachten/meldingen ten aanzien van het groenonderhoud afnemen, zegt de gemeente. Waren er in 2011 nog 979 klachten met als piek in 2013 1091 klachten in 2015 was dit afgenomen naar 838 klachten.

Ook stelt de gemeente dat het gazonmaaiwerk voldoet aan het openbare ruimte.CROW kwaliteitsbeeld. en dat deze werkzaamheden, met uitzondering van 2013, al jaren door dezelfde aannemer en op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Lees ook: Medemblik ruilt struiken om voor hondvriendelijke gazonstroken

Geert Mos schrijft verder aan het college of er volgens deze normen in de praktijk wordt gewerkt en of daar controle op wordt uitgeoefend. Het college zegt hierop: “Door de opzichters wordt controle uitgeoefend op de werkzaamheden en de geleverde kwaliteit. Eens per 4 weken is er overleg met de aannemer. In dit overleg wordt de door de opzichters geconstateerd kwaliteit besproken. Daar waar nodig vindt bijsturing plaats. De ervaring is dat met name het gazononderhoud aan de bovengrens van CROW kwaliteit B (basis) zit.”

Het college ziet daarom geen directe aanleiding om de kwaliteit van de huidige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden te verbeteren, zeker gezien de hoeveelheid meldingen dat de gemeente bereikt, de waarnemingen van de eigen opzichters en de objectieve schouw in 2015.

Wel blijft het college bij het plan dat de burger meer moet worden betrokken bij de onderhoud van het groen in de gemeente Medemblik.

Reageer op dit onderwerp