13.5 C
Medemblik
24 oktober 2020 02:12
Medemblik Actueel.

Datalek gemeente Medemblik.

Medemblik – De gemeente Medemblik heeft vorige week een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vanwege een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Bij de gemeente zijn helaas in één envelop twee brieven voor twee verschillende personen beland. En dit in 20 enveloppen. De betrokkenen zijn zoveel mogelijk telefonisch geïnformeerd en kregen allemaal een brief over wat er is gebeurd. Binnen de organisatie van de gemeente Medemblik zijn direct maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Op dit moment wordt specifiek uitgezocht waar het probleem ligt zodat deze ook in de toekomst kan worden voorkomen. Het lijkt er op dat er een machinale fout is gemaakt.

Meldplicht
De gemeente is verplicht om deze fout te melden, bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit omdat de wet stelt dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens registreert alle datalekken en beslist of er verder onderzoek nodig is. De gemeente Medemblik heeft de datalek op 3 maart gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reageren via facebook