Medemblik maakt zich sterk voor de Argusvlinder

Medemblik – De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2015 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen. Alleen in het laagveen- en zeekleigebied, in de duinen en het Limburgse heuvelland houdt de argusvlinder nog stand. Ten opzichte van 1992 is de stand van de argusvlinder in ons land met maar liefst 98% gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders.

Het college van Medemblik heeft op vragen van GroenLinks laten weten contact te gaan opnemen met het KNNV over hoe Medemblik zich kan inzetten om de Argusvlinder ook voor West-Friesland te behouden.  Het probleem van het uitsterven van deze vlindersoort o.a. is het distelverbod waarin ook kruiden als “fluitekruid, krulzuring, berenklauw en Sint Jabocskruiskruid,” voorkomen, en dit zijn kruiden waar de Argusvlinder haar voedsel moet zoeken. Momenteel wordt er landelijk en ook in onze regio en gemeente o.a. door het KNNV hard gewerkt aan de bescherming van de argusvlinder, die ook in onze gemeente voorkomt.

In de Flora- en Faunawet zijn planten- en diersoorten opgenomen die een beschermde status hebben, planten en dieren op de ‘Rode lijst’ hebben geen beschermde status, hieronder vallen boven genoemde kruiden en planten. De gemeente Medemblik houdt wel rekening met deze rode lijst, zo wordt bijvoorbeeld op verzoek wel fluitekruid bestreden.