Geen lichtvervuiling kassen Wieringermeer…

Medemblik – In de maanden november en december van 2015 hebben veel mensen, o.a. via de Dorpsraad Lambertschaag/Abbekerk, geklaagd over de lichtvervuiling die de kassen in de Wieringermeer veroorzaakten.  Het Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDD) is naar aanleiding van deze klachten een onderzoek gestart en vandaag is daar de uitslag naar buiten gebracht.

Eugène Later van het RUDD zegt tegen de redactie van Medemblik Actueel: “Op 7 oktober en 19 november 2015 is gedurende de nanacht (24:00 uur- zonsopgang) gecontroleerd op het juist afschermen. Daarnaast is op 9 december en 16 december 2015  gedurende de donkerteperiode (18:00-24:00 uur) gecontroleerd op het juist afschermen.

Gebleken is dat de lichtscherminstallaties op de juiste wijze worden gebruikt en dat de kier die wordt getrokken t.b.v. het klimaat in de kas binnen de marge blijft om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken.

Ondanks dat alle bedrijven ruimschoots voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor de afscherming tijdens het toepassen van assimilatiebelichting, worden jaarlijks diverse klachten lichthinder geuit. Daarom worden de bedrijven in de Agriport periodiek gecontroleerd op het toepassen van assimilatiebelichting. Bij overtredingen zal de Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord haar wettelijke handhavingsbevoegdheden inzetten.