Ontwerp omgevingsvergunning zonneweide Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan de realisering van een zonnepark ter grootte van circa 5 hectare voor een periode van 25 jaar op de locatie Zwaagdijk 141 in Zwaagdijk-Oost.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 18 juni 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Reageren via facebook