Meer openbare toiletten binnenstad Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft ingestemd met een motie van D66 ondersteund door PWF, HvM, PW2010, GroenLinks en de PvdA, waarin het college wordt opgeroepen om tempo te maken met het realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad van Medemblik, de motie van de ChristenUnie, die uitgebreider was dan die van D66, ondersteund door PWF, HvM, PW2010, GroenLinks en de PvdA.

De huidige openbare toiletten zijn nu vaak gesloten vanwege de coronacrisis of zijn per abuis aangegeven als openbare toiletten terwijl dit niet het geval is, o.a. de toiletten bij Koekenbier in het Emmapark in Medemblik.

Toeristen die Medemblik bezoeken moeten nu vaak zoeken naar een openbaar toilet en kunnen vaak niet gebruikmaken van toiletten in de horeca of bij de middenstanders in de stad Medemblik. Met de komst van meer openbare toiletten is dit probleem vrijwel opgelost.

Silva Visser (ChristenUnie) zegt tegen Medemblik Actueel: ‘Het liefst zie ik elke 500 meter in de binnenstad van Medemblik een opengesteld toilet worden gerealiseerd, zodat binnen vijf minuten een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog is en daarbij het paniek gevoel kan worden voorkomen bij patiënten van buikziekten en incontinentieproblemen. Om de toiletten duidelijk zichtbaar te maken voor het publiek moeten er stickers op de deuren komen en worden aangemeld in de landelijke HogeNood-app die in de vorm van een plattegrond laat zien waar de openbare toiletten zich bevinden.

In de motie van D66, ondersteund door PWF, HvM, PW2010, GroenLinks en de PvdA, roept Geert Mos het college op om zo snel mogelijk de openbare toiletten in het Emmapark te heropenen en daarnaast onderzoek te gaan doen waar in de binnenstad van Medemblik één of meer openbare toiletten kunnen worden aangebracht. Geert Mos denkt hierbij aan de looproute van en naar het buitendijkse parkeerterrein van en naar het centrum, maar ook het heropenen van de toiletten bij de havengebouwen.

Wethouder Dirk Kuipers drukte de gemeenteraad op het hart dat dit ontzettend veel geld gaat kosten, en de gemeente Medemblik heeft al een tekort van ruim 2 miljoen. ‘We hebben geen dekking voor dit soort dingen,’ aldus de wethouder. Maar wethouder Kuipers staat wel volledig achter de 2 moties maar niet op dit moment. Dirk Kuipers stelt voor dat hij zo snel mogelijk met de Stadshavens gaat praten over openstelling van de toiletruimtes bij de havens en de wethouder zal ook zijn best gaan doen om de toiletten in het Emmapark open te stellen.

Motie ChristenUnie 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen, motie D66, ondersteund door PWF, HvM, PW2010, GroenLinks en de PvdA  22 stemmen voor en 5  stemmen tegen, waardoor de motie van de ChristenUnie is verworden en de motie van D66 en de ondersteunende partijen is aangenomen.

Reageren via facebook