Ontwerp omgevingsvergunning Veenakkers 30 te Wervershoof

WERVERSHOOF – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan: Het bouwen van een werknemersverblijf voor huisvesten van buitenlandse werknemers op het perceel Veenakkers 30 te Wervershoof.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 16 april 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Reageren via facebook